จีนส่งยา 71 ตันช่วยเหลือเวเนซุเอลา

2019-05-15 10:15:25

จีนส่งยา 71 ตันช่วยเหลือเวเนซุเอลา

Advertisement

เครื่องบินลำที่ 2 จากจีน บรรทุกยารักษาโรคและอุปกรณ์การแพทย์ เดินทางถึงเวเนซุเอลาเมื่อวันจันทร์ ส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือทางเทคนิคด้านมนุษยธรรม ระหว่างรัฐบาลเวเนซุเอลาของประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร กับรัฐบาลจีน

นายคาร์ลอส อัลวาราโด รัฐมนตรีสาธารณสุขเวเนซุเอลา เผยว่า เครื่องบินโบอิ้ง 747 จากจีน บรรทุกยารักษาโรค เครื่องมือผ่าตัด และอุปกรณ์การแพทย์อื่น ๆ รวมน้ำหนัก 71 ตัน เดินทางถึงกรุงการากัส เมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันจันทร์ ซึ่งเมื่อรวมกับความช่วยเหลือที่ได้รับแล้ว จากรัฐบาลรัสเซีย รวมทั้งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือองค์การกาชาดสากล และองค์การเดือนเสี้ยวแดง ทำให้เวเนซุเอลาได้รับยาและเวชภัณฑ์การแพทย์รวมน้ำหนัก 166 ตัน

จีนส่งเครื่องบินนำยาและอุปกรณ์การแพทย์ ไปช่วยเหลือเวเนซุเอลาเที่ยวแรก 65 ตัน เมื่อวันที่ 29 มี.ค.
เวเนซุเอลาที่กำลังเผชิญวิกฤติทางการเมือง กำลังประสบกับภาวะขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นพื้นฐานอย่างรุนแรง เช่นอาหารและยารักษาโรค หลังเศรษฐกิจของประเทศถดถอยนาน 5 ปี ทางด้านองค์การสหประชาชาติ เผยว่า ประชากรเวเนซุเอลาเกือบ 25 % ของทั้งหมดราว 32 ล้านคน กำลังต้องการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างรีบด่วน