ผู้หญิงนั่งเก้าอี้ ส.ว.26 คน

2019-05-14 19:10:58

ผู้หญิงนั่งเก้าอี้ ส.ว.26 คน

Advertisement

เผยรายชื่อ 250 ส.ว. มาจากหลายภาคส่วน ผู้หญิงนั่ง ส.ว. 26 คน


เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุคคลในเครือข่ายแม่น้ำ 5 สาย โดยมีรองหัวหน้า คสช. 2 คน คือ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย อดีตรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 15 คน นอกจากนี้ยังมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล อดีต รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง นายถวิล เปลี่ยนศรี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พล.อ.นาวิน ดำริกาญจน์ อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พล.อ.สกล ชื่นตระกูล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และอดีตสมาชิก สนช. พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้


อดีต สนช. สปช. และ สปท. อาทิ นายพรเพชร วิชิตชลชัย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย นายพีระศักดิ์ พอจิต นายสมชาย แสวงการ นายวันชัย สอนศิริ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ พล.ท.พิศณุ พุทธวงศ์ ขณะเดียวกันมีชื่อของพล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ น้องชายของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม น้องชายของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายสม จาตุศรีพิทักษ์ พี่ชายนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ยังมีอดีต ส.ส. อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ อาทิ นางจิรดา สงฆ์ประชา พี่สาวนายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส.ชัยนาท พรรคพลังประชารัฐ นายอมร นิลเปรม อดีตผู้สมัคร ส.ส.อุบลราชธานี พรรคพลังประชารัฐ นายบุญส่ง ไข่เกษ อดีตส.ส.ตราด พรรคประชาธิปัตย์ นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ ส.ว.ที่เป็นผู้หญิงมีจำนวน26 คน ประกอบด้วย 1.นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา 2.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 3.นางจินตนา ชัยยวรรณาการ 4.นางจิรดา สงฆ์ประชา 5.นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 6.นางดวงพร รอดพยาธิ์ 7. น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ 8.นางทัศนา ยุวานนท์ 9.นางนิสดารก์ เวชยานนท์ 10.นางเบญรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ 11.นางประภาศรี สุฉันทบุตร 12.นางประยูร เหล่าสายเชื้อ 13.น.ส.ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม 14.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ 15.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ 16.นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ 17.นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง 18.น.ส.ภัทรา วรามิตร19.น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร 20.นางวรารัตน์ อติแพทย์ 21.น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 22.น.ส.วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ 23.นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 24.นางสุนี จึงวิโรจน์ 25.นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และ 26.นางอภิรดี ตันตราภรณ์

ขอบคุณภาพจากอินเทอร์เน็ต