โฆษกศาลยุติธรรมปัดแกล้ง “ศิริชัย”

2017-07-19 18:35:20

โฆษกศาลยุติธรรมปัดแกล้ง “ศิริชัย”

โฆษกศาลยุติธรรมยืนยันการตรวจสอบ “ศิริชัย วัฒนโยธิน” เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย ไม่มีการแทรกแซงกลั่นแกล้ง
เมื่อวันที่ 19 ก.ค.นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม แถลงกรณีนายศิริชัย วัฒนโยธิน อดีตประธานศาลอุทธรณ์  ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานศาลฎีกา และ ยังถูกคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(อ.ก.ต.) และ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ว่า ก.ต. รวมถึง คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม มีการหาพยานหลักฐานตามขั้นตอน ตรงตามข้อเท็จจริงและเปิดโอกาสให้ทางนายศิริชัย ได้ชี้แจงถึง 2 ครั้ง เกี่ยวกับประเด็นการโอนสำนวนคดี และการเพิกถอนสำนวนคดี เมื่อพิจารณาจากหลักฐานและข้อเท็จจริงทำให้ได้ข้อสรุปว่านายศิริชัย ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งประธานศาลฎีกา เพราะการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่สามารถปล่อยให้เกิดขึ้นในศาลสูงสุด อย่างศาลฎีกาได้ จึงต้องพิจารณาให้ ผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่สอง มาดำรงตำแหน่ง ทำตามขั้นตอนของกฏหมาย   ยืนยันคณะกรรมการ ทั้งของ อ.ก.ต. และ ก.ต.​เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีเกียรติ ไม่สามารถมีการเข้าไปแทรกแซงได้ ตามที่นายศิริชัยกล่าวอ้าง
ส่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบทางวินัยเกี่ยวกับการเพิกถอนคดี และการโอนสำนวนคดี  ที่มีการยกมาพิจารณา ตามที่นายศิริชัย มีการอ้างถึงว่าไม่มีระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัตินั้น นายสืบพงษ์ กล่าวว่า ในข้อเท็จจริงมีระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติ  ซึ่งต่อจากนี้หากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีความเห็นว่ามีความผิดจริง ก็สามารถลงโทษตามหลักปฏิบัติได้ และมีผลย้อนหลังได้แม้ว่านายศิริชัย จะลาออกไปแล้วก็ตาม  คาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณา 30 วัน หรือสามารถขยายระยะเวลาได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 15 วัน และหากว่ามีการลงความเห็นว่านายศิริชัยผิด ในส่วนของคดีที่เกี่ยวข้องก็จะมีการนำกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง และเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาแล้วจะนำผลมาแสดงต่อสาธารณชนต่อไป
นายสืบพงษ์  กล่าวด้วยว่า เรื่องตำแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา ที่นายศิรัชัยอ้างว่า เป็นตำแหน่งที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ในข้อเท็จจริง ก.ต. สามารถตั้งตำแหน่งใหม่ ที่เทียบเท่าตำแหน่งอื่นได้  ขอยืนยันว่าตำแหน่งดังกล่าวชอบด้วยกฏหมาย ส่วนที่นายศิริชัย มีการออกแถลงข่าวพาดพิง กระบวนการศาลยุติธรรมซึ่งอาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ทางสำนักงานศาลยุติธรรมจะไม่มีการฟ้องนายศิริชัย เนื่องจากเป็นบุคลาการตุลาการที่มีผลงานสร้างคุณงามความดีมาอย่างยาวนาน  ยืนยันไม่มีการเมืองภายในศาลยุติธรรม หรือมีการเล่นพรรคพวกอย่างแน่นอน 
 

Advertisement 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง