โฆษกศาลยุติธรรมปัดแกล้ง “ศิริชัย”

2017-07-19 18:35:20

โฆษกศาลยุติธรรมปัดแกล้ง “ศิริชัย”

Advertisement

โฆษกศาลยุติธรรมยืนยันการตรวจสอบ “ศิริชัย วัฒนโยธิน” เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย ไม่มีการแทรกแซงกลั่นแกล้ง
เมื่อวันที่ 19 ก.ค.นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล โฆษกศาลยุติธรรม แถลงกรณีนายศิริชัย วัฒนโยธิน อดีตประธานศาลอุทธรณ์  ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานศาลฎีกา และ ยังถูกคณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(อ.ก.ต.) และ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ว่า ก.ต. รวมถึง คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม มีการหาพยานหลักฐานตามขั้นตอน ตรงตามข้อเท็จจริงและเปิดโอกาสให้ทางนายศิริชัย ได้ชี้แจงถึง 2 ครั้ง เกี่ยวกับประเด็นการโอนสำนวนคดี และการเพิกถอนสำนวนคดี เมื่อพิจารณาจากหลักฐานและข้อเท็จจริงทำให้ได้ข้อสรุปว่านายศิริชัย ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งประธานศาลฎีกา เพราะการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่สามารถปล่อยให้เกิดขึ้นในศาลสูงสุด อย่างศาลฎีกาได้ จึงต้องพิจารณาให้ ผู้ที่มีอาวุโสลำดับที่สอง มาดำรงตำแหน่ง ทำตามขั้นตอนของกฏหมาย   ยืนยันคณะกรรมการ ทั้งของ อ.ก.ต. และ ก.ต.​เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีเกียรติ ไม่สามารถมีการเข้าไปแทรกแซงได้ ตามที่นายศิริชัยกล่าวอ้าง
ส่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบทางวินัยเกี่ยวกับการเพิกถอนคดี และการโอนสำนวนคดี  ที่มีการยกมาพิจารณา ตามที่นายศิริชัย มีการอ้างถึงว่าไม่มีระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัตินั้น นายสืบพงษ์ กล่าวว่า ในข้อเท็จจริงมีระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติ  ซึ่งต่อจากนี้หากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีความเห็นว่ามีความผิดจริง ก็สามารถลงโทษตามหลักปฏิบัติได้ และมีผลย้อนหลังได้แม้ว่านายศิริชัย จะลาออกไปแล้วก็ตาม  คาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณา 30 วัน หรือสามารถขยายระยะเวลาได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 15 วัน และหากว่ามีการลงความเห็นว่านายศิริชัยผิด ในส่วนของคดีที่เกี่ยวข้องก็จะมีการนำกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง และเมื่อเสร็จสิ้นการพิจารณาแล้วจะนำผลมาแสดงต่อสาธารณชนต่อไป
นายสืบพงษ์  กล่าวด้วยว่า เรื่องตำแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา ที่นายศิรัชัยอ้างว่า เป็นตำแหน่งที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ในข้อเท็จจริง ก.ต. สามารถตั้งตำแหน่งใหม่ ที่เทียบเท่าตำแหน่งอื่นได้  ขอยืนยันว่าตำแหน่งดังกล่าวชอบด้วยกฏหมาย ส่วนที่นายศิริชัย มีการออกแถลงข่าวพาดพิง กระบวนการศาลยุติธรรมซึ่งอาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ทางสำนักงานศาลยุติธรรมจะไม่มีการฟ้องนายศิริชัย เนื่องจากเป็นบุคลาการตุลาการที่มีผลงานสร้างคุณงามความดีมาอย่างยาวนาน  ยืนยันไม่มีการเมืองภายในศาลยุติธรรม หรือมีการเล่นพรรคพวกอย่างแน่นอน