เผยแล้วรูปปั้น 8 เมตร ที่ขุดเจอกลางเมืองหลวงอียิปต์คือใคร

2017-03-17 10:21:40

เผยแล้วรูปปั้น 8 เมตร ที่ขุดเจอกลางเมืองหลวงอียิปต์คือใคร

Advertisement

อียิปต์เผย รูปปั้นขนาด 8 เมตรที่ขุดพบเมื่อต้นสัปดาห์ไม่ใช่ฟาห์โรว์รามเสสที่ 2 แต่เป็นกษัตริย์ผู้ปกครองอียิปต์ในยุคถัดมา


รูปปั้นขนาดยักษ์สูง 8 เมตร ซึ่งถูกขุดพบบริเวณแหล่งน้ำแห่งหนึ่ง ในกรุงไคโร เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ไม่ใช่ฟาห์โรว์รามเสส หรือ ฟาห์โรว์เรเมซิสที่ 2 ตามที่ตั้งข้อสังเกตไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ แต่คาดว่าเป็นของกษัตริย์แซมทิกที่หนึ่ง (Psammetich I) ซึ่งปกครองอียิปต์เมื่อ 664-610 ก่อนคริสตศักราช และหากเป็นไปตามที่ตั้งข้อสันนิษฐานจริง จะเป็นรูปปั้นตั้งแต่ก่อนคริสศักราชที่ใหญ่ที่สุดที่เคยขุดพบด้านนักโบราณคดีอียิปต์และเยอรมนีค้นพบ รูปปั้นชิ้นบริเวณทางก่อสร้าง เขตมาตารีย่า (Matareya) ในกรุงไคโร ท่ามกลางสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และถนนโคลน แต่ใกล้กับซากวัดรามเสสที่ 2 ในเมืองโบราณ เฮลิโอโปลิส (Heliopolis)

ก่อนหน้านี้กระทรวงโบราณคดีอียิปต์กล่าวถึงรูปปั้นชิ้นนี้ว่า เป็นการค้นพบที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของยุคปัจจุบัน เนื่องจากเห็นว่า ฟาห์โรว์รามเสส กษัตริย์ทรงอำนาจผู้ปกครองอียิปต์ แต่หลังจากตรวจสอบทั้ง 8 ชิ้นอย่างละเอียดแล้ว จึงพบว่าเป็นประติมากรรมอีกช่วงเวลาหนึ่ง ทั้งนี้อียิปต์หวังว่าจะเริ่มฟื้นฟูอารยธรรมในอดีต เพื่อดึงดูดความสนใจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว