ศ.ดร.ระวี ภาวิไล เสียชีวิตแล้วอย่างสงบ

2017-03-17 09:59:18

ศ.ดร.ระวี ภาวิไล เสียชีวิตแล้วอย่างสงบ

Advertisement

"นักดาราศาสตร์ชื่อดัง ศ.ดร.ระวี ภาวิไล เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา 01.15 น. ที่ผ่านมา ด้วยวัย 92 ปี"


"ศ.ดร.ระวี ภาวิไล" อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการทางด้านดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของไทย ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อ เวลา 01.15 น. วันที่ 17 มีนาคม 2560

ศ.ดร.ระวี ภาวิไล เกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2468 (อายุ 92ปี) เป็นปูชนียบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านดาราศาสตร์ เป็นบุคคลที่บุกเบิกการศึกษาด้านดาราศาสตร์รุ่นแรกๆ ของไทย โดยคนทั่วไปจะรู้จักท่านดีในช่วงปี พ.ศ.2529 ในช่วงการมาเยือนของดาวหางฮัลเลย์ อีกทั้งยังเป็นราชบัณฑิตและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านชีวิตส่วนตัว สมรสกับนางอุไรวรรณ ภาวิไล มีบุตร 3 คน คือ ภาสุรี ภาวิไล (เอื้อง), ภาสกร ภาวิไล ปัจจุบันเป็นพระ (ภาสกร ภูริวฑฺฒโน) และอรุณ ภาวิไล(ซูโม่ตุ๋ย)

แท็กที่เกี่ยวข้อง