ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ 15 รมต.ลาออก

2019-05-11 08:55:11

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ 15 รมต.ลาออก

Advertisement

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง 15 ราย

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ระบุว่า  ด้วยได้มีรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 15 ราย ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.2562 ความเป็นรัฐมนตรี จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 2562 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบด้วย

1. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ยุติธรรม  

2. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี 

3. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

4. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง 

5. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รมช.ต่างประเทศ 

6. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา 

7. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
8. นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ 

9. นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย 

10. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน 

12. นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ 

13. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ 

14. นายอุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ 

15. นายสมชาย หาญหิรัญ รมช.อุตสาหกรรม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐมนตรีส่วนใหญ่ได้ขอลาออกวันที่ 9 พ.ค.2562 มีเพียง นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2562