ทูลกระหม่อมฯ ทรงตอบเหตุใดไม่รับสถาปนา ทรงเผยที่มา “พระโสทรเชษฐภคินี”

2019-05-10 09:33:06

ทูลกระหม่อมฯ ทรงตอบเหตุใดไม่รับสถาปนา ทรงเผยที่มา “พระโสทรเชษฐภคินี”

Advertisement

ทูลกระหม่อมฯ   ทรงตอบว่า  เพราะเหตุใดไม่ได้รับสถาปนา และทรงเผยที่มา “พระโสทรเชษฐภคินี”จากกรณี พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 แก่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติยศสืบไปล่าสุด มีผู้ใช้งานอินสตาแกรมได้เข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ กราบทูลแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้รับพระราชทาน เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 ระบุว่า “ขอแสดงความยินดีกับทูลกระหม่อมที่ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ ๑ เพคะ ใจจริงอยากให้ทูลกระหม่อมรับสถาปนายศเป็นสมเด็จพระพี่นางด้วยเพคะ #ทรงพระสเลนเดอร์เพคะ”


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงพระกรุณาตอบคอมเมนต์ว่า “จริงๆ แล้วถ้ารับสถาปนาก็จะมีข้อจำกัดและไม่ใกล้ชิดประชาชนง่ายเท่านี้ จะดูโบราณทำงานลำบากกว่าเดิม”

ทั้งนี้  ทูลกระหม่อมฯ  ยังทรงตอบคอมเมนต์เกี่ยวกับคำว่า “พระโสทรเชษฐภคินี” ว่าคำนี้ มิใช่ตำแหน่ง แต่เป็นราชาศัพท์ที่แปลว่า พี่สาว

Cr.nichax