ภัยแล้งรุนแรง น้ำแห้งขอดเรือท่องเที่ยว แพปลาเดือดร้อนหนัก

2019-05-09 16:55:19

ภัยแล้งรุนแรง น้ำแห้งขอดเรือท่องเที่ยว แพปลาเดือดร้อนหนัก

Advertisement

ปัญหาภัยแล้งรุนแรง น้ำในเขื่อนแห้งขอด เรือท่องเที่ยว แพปลาเดือดร้อนหนัก

ที่ทะเลสาบดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง ล่าสุดกลายเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์เนื่องจากน้ำแห้งขอด ดินแตกระแหงจากอากาศร้อน ผู้ประกอบต้องนำแพหาปลา และเรือท่องเที่ยวกว่า 40 ลำได้รับความเดือดร้อน ต้องจอดไว้ริมตลิ่งทำให้ขาดรายได้

จากการสำรวจเส้นทางระยะทาง 60 กิโลเมตร กลุ่มชาวบ้านนำวัวออกมากินหญ้าในพื้นที่ที่เคยทะเลสาบ แต่ภาวะภัยแล้งได้กลายสภาพเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์
ผู้ประกอบการเรือนแพนำเที่ยว กล่าวถึงปริมาณน้ำเริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม จนไม่สามารถนำนักท่องเที่ยวออกไปล่องแพได้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงเป็นจำนวนมาก มีเพียงบางรายที่เดินทางมารับประทานอาหาร 

แม้การท่องเที่ยวล่องแพจะซบเซา แต่ต้องเตรียมวัตถุดิบวันละประมาณ 3 พันบาท เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ารับประทานอาหาร บางวันไม่มีนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ของสดที่เตรียมไว้บูดเน่าเสียหายจึงอยากวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการทำแก้มลิงชั่วคราว เพื่อให้แพลอยน้ำได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายของเรือนแพที่จอดเกยตื้น