แล้งจัด น้ำเขื่อนลด จ.พิษณุโลกประกาศภัยแล้ง

2019-05-09 13:15:24

แล้งจัด น้ำเขื่อนลด จ.พิษณุโลกประกาศภัยแล้ง

Advertisement

ปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนลดลงอีก ล่าสุดเหลือ 233.60 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 24.88 % จ.พิษณุโลกประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 1 อำเภอ

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งใน จ.พิษณุโลก ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า ฤดูฝนจะมาถึงในช่วงปลายเดือน พ.ค. นี้ โดยเฉพาะเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ มีปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ 233.60 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 24.88 % ของความจุ ซึ่งเขื่อนแควน้อยจะปล่อยน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ตามแผนของกรมชลประทาน แต่ปริมาณน้ำในเขื่อนในปีนี้ถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้ว

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก กล่าวอีกว่า สถานการณ์ภัยแล้งนั้นกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรของ จ.พิษณุโลก ได้แก่พื้นที่บริเวณหัวเขื่อนแควน้อย เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังหลายหมื่นไร่ ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 17,000 ไร่ จ.พิษณุโลก ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 1 อำเภอ คือ อ.วัดโบสถ์ เพื่อนำงบประมาณมาช่วยเหลือเกษตรกร โดยระหว่างนี้อยู่ในช่วงของการสำรวจความเสียหายของไร่มันสำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว