1ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งช่วงสุดท้าย

2017-03-17 09:29:54

1ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งช่วงสุดท้าย

Advertisement

โครงการ “1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต” เพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารแพทย์หลังสุดท้าย ที่ได้รับการพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9


นักศึกษาแพทย์ศิริราชและคณะแพทย์ จัดโครงการวิ่งระดมทุน “1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต” เพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา อาคารแพทย์หลังสุดท้ายที่ได้รับการพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับผู้ป่วยด้อยโอกาสโดยเฉพาะและสร้างบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ให้มาพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยได้เริ่มวิ่งตามโครงการมาตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา จาก จังหวัดเชียงใหม่ และจะวิ่งต่อไปจนถึงโรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ เป็นระยะทางรวม 817 กิโลเมตร ซึ่งในการวิ่งในวันนี้คณะแพทย์ นักศึกษาแพทย์ศิริราช  และศิลปินดาราอีกมากมายรวมไปถึงประชาชนเข้าร่วมวิ่งประมาณ 700 คน ได้เข้าร่วมโครงการเริ่มสตาร์ทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยกำหนดเส้นทางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ไปจนถึง แยกเชียงราก มีระยะทาง 8 กิโลเมตร ส่วนทางด้านจุดบริการน้ำดื่มจะมีทุกๆ 2 กิโลเมตร พร้อมมีรถพยาบาลฉุกเฉินจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คอยดูแลเหล่านักวิ่งเป็นอย่างดีแท็กที่เกี่ยวข้อง