กสทช. แจงหลักเกณฑ์ทีวีดิจิทัลคืนใบอนุญาต

2019-05-07 18:30:23

กสทช. แจงหลักเกณฑ์ทีวีดิจิทัลคืนใบอนุญาต

Advertisement

กสทช. แจงหลักเกณฑ์คืนใบอนุญาต 22 ช่อง ทีวีดิจิตอล ยันหลังคืนช่องใช้เงินกองทุนเยียวยาทันที

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 พ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่าวันนี้ กสทช.ได้เชิญผู้บริหารทีวีดิจิทัลทั้ง 22 ช่อง เข้าย้ำหลักเกณฑ์การคืนใบอนุญาตและเงื่อนไขรายละเอียดการจ่ายค่าชดเชย พร้อมยืนยันว่าผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลที่ต้องการคืนใบอนุญาต ต้องมายื่นความประสงค์ต่อสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พ.ค.นี้ ซึ่งจะไม่สามารถขอยกเลิกความประสงค์ดังกล่าวได้อีก


นายฐากร กล่าวว่า ขณะนี้ กสทช.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการจากบุคคลภายนอก เพื่อชี้แจงเหตุผลให้ทีวีดิจิตอลตัดสินใจ และออกหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยทีวีดิจิตอลจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันที่ 10 พ.ค. นี้ หลังจากนั้นจะต้องส่งเอกสารให้ กสทช. ภายใน 60 วันเพื่อให้ กสทช.อนุมัติเงินและกำหนดวันเยียวยาให้ทีวีช่องดังกล่าว โดยเมื่อกระบวนการสิ้นสุดลงจะใช้เงินกองทุนของ กสทช.จ่ายให้กับทีวีช่องที่มีความประสงค์ขอคืนช่องทันที และจะนำเงินจากการประมูล 5จี มาหักลบแทนกันในภายหลังนายฐากร ยังระบุด้วยว่า เมื่อมีทีวีดิจิตอลคืนคลื่นความถี่แล้ว กสทช.ก็สามารถนำคลื่นไปประมูลทางโทรคมนาคมได้ต่ออีก ซึ่งรัฐบาลจะได้รับผลประโยชน์มากขึ้นด้วยซ้ำ ขณะที่สูตรการคำนวณเงินชดเชยคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลนั้น จะคิดจากเงินที่ชำระค่าประมูลมาแล้วคูณด้วย 10 (ระยะเวลาใบอนุญาตที่เหลือ)หารด้วย 15 (อายุใบอนุญาตทั้งหมด) หักด้วยสิทธิพิเศษที่เคยได้ รวมหนี้ค้าง ทั้งนี้แม้ก่อนหน้านี้ กสทช.จะเคยแจ้งผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลไปว่า หากยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตแล้ว ก็สามารถเปลี่ยนใจได้นั้น เป็นเพราะขณะนั้น กสทช.ประเมินว่าหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยอาจแล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด แต่ขณะนี้ทุกอย่างพร้อมดำเนินการ รวมทั้ง กสทช.ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตผ่านทางเว็บไซต์ กสทช.แล้ว จึงถือว่าผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลมีข้อมูลและเวลาในการพิจารณาตัดสินใจได้พอสมควรว่าจะยื่นขอคืนใบอนุญาตหรือไม่