วันนี้มีอะไร: 8 พฤษภาคม วันกาชาดสากล (World Red Cross and Red Crescent Day)

2019-05-08 00:00:59

วันนี้มีอะไร: 8 พฤษภาคม  วันกาชาดสากล (World Red Cross and Red Crescent Day)

Advertisement

วันกาชาดสากล (World Red Cross and Red Crescent Day)
วันกาชาดสากล ตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคมของทุกปี โดยเป็นวันคล้ายเป็นเกิดของ อองรี ดูนังต์ (Jean Henri Dunant) นักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางสังคมชาวสวิส ผู้ริเริ่มก่อตั้ง สภาการกาชาดสากล (International Committee of the Red Cross : ICRC) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้วันนี้เป็นเป็นวันกาชาด

ภาพ Shutterstock.com

145 ปีก่อน
พ.ศ. 2417
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งคณะรัฐมนตรีชุดแรกของไทยขึ้นบริหารประเทศ เรียกการบริหารงานของรัฐมนตรีชุดนี้ว่า สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน (Council of State)

135 ปีก่อน
พ.ศ. 2427
วันเกิด แฮร์รี เอส. ทรูแมน (Harry S. Truman) ประธานาธิบดีคนที่ 33 ของสหรัฐอเมริกา

116 ปีก่อน
พ.ศ. 2446
พอล โกแกง เป็นจิตรกรสมัยอิมเพรสชันนิสม์สมัยหลังชาวฝรั่งเศสเสียชีวิตก่อนวันครบรอบวันเกิดปีที่ 55 เพียง 1 เดือนเท่านั้น


ภาพ @ruleyorkcity6 ปีก่อน
พ.ศ. 2556
จา รูล พ้นคุก หลังจากต้องไปใช้ชีวิตในคุกเป็นเวลาเกือบ 2 ปีด้วยข้อหามีปืนในครอบครองโดยผิดกฎหมายและหนีภาษี