ท่านหญิงทรงขอบคุณ "สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" โพสต์ยังคงเป็นองค์เดิมแม้ฐานันดรเปลี่ยนไป

2019-05-06 10:35:52

ท่านหญิงทรงขอบคุณ "สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" โพสต์ยังคงเป็นองค์เดิมแม้ฐานันดรเปลี่ยนไป

Advertisementถึงแม้พระองค์จะทรงได้รับการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ เป็น "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ในวันที่ 5 พ.ค. 2562 ตามพระราชโองการของ "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" แล้วก็ตาม แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงเรียกแทนพระองค์เองว่า "ท่านหญิง" ด้วยมีพระยศเดิมเป็นหม่อมเจ้ามาก่อน ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นั้น เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กใน "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และด้วยพระยศที่สูงขึ้นนี้ เหล่าประชาชนผู้จงรักภักดีต่างร่วมกันชื่นชมพระบารมีด้วยความปลื้มปีติอย่างยิ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ใบมะตูม ทรงเจิม แล้วพระราชทานพระสุพรรณบัฎ เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ อาลักษณ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนาม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์อ่านว่า 

สม-เด็ด-พระ-เจ้า-ลูก-เทอ
เจ้า-ฟ้า-สิ-หริ-วัน-นะ-วะ-รี
นา-รี-รัด-ราด-ชะ-กัน-ยา


ซึ่งล่าสุด "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" ทรงโพสต์ภาพพร้อมข้อความลงบนเฟซบุ๊กแฟนเพจส่วนพระองค์ที่ชื่อว่า H.R.H Princess Sirivannavari Nariratana เพื่อขอบคุณประชาชนที่มีความรักให้พระองค์เสมอมา โดยทรงย้ำว่าพระองค์ยังคงเป็นท่านหญิงพระองค์เดิม ถึงแม้ว่าพระฐานันดรศักดิ์จะเปลี่ยนไป ซึ่งท่านหญิงได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนโพสต์ ความว่า

Thank you for loving me unconditionally and for always being by my side.

Even though my rank is higher, I promise to remain the same, unchanged as always and forever.Yours truly. Sirivannavari #SIRIVANNAVARI