เปลี่ยนวิดีทัศน์เพลงชาติรูปแบบใหม่

2019-05-03 19:00:55

เปลี่ยนวิดีทัศน์เพลงชาติรูปแบบใหม่

Advertisement

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเผยเปลี่ยนวีดิทัศน์เพลงชาติใหม่ ปรับทำนองเพลงให้มีพลัง รู้สึกถึงความรักชาติ 


เมื่อวันที่ 3 พ.ค. นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่มีการเผยแพร่วีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติรูปแบบใหม่ ผ่านสถานีโทรทัศน์ทุกช่องในเวลา 18.00 น. โดยวีดิทัศน์ดังกล่าวจะมีเนื้อหาของภาพที่แสดงถึงพลังและความรู้สึกรักชาติแบบสมัยใหม่ของชาย หญิง ซึ่งต่างจากรูปแบบเดิมที่มีภาพการสู้รบ นอกจากนี้ ยังเพิ่มภาพพลเรือน เกษตรกร ชาวประมง และผู้นำศาสนา เพื่อให้เห็นความรักชาติในทุกมิติ รวมถึงความมีวินัยของเด็กนักเรียน ทั้งนี้วีดิทัศน์ดังกล่าวมีความยาว 1 นาที 16 วินาที และมีการปรับทำนองเพลงให้มีพลังและรู้สึกถึงความรักชาติ ไม่ให้แข็งเหมือนทำนองเดิม ไม่มีการเปลี่ยนเนื้อเพลง สำหรับหน่วยงานเอกชนและภาครัฐที่จะต้องใช้เพลงชาติ สามารถนำวีดิทัศน์ดังกล่าวไปใช้ได้เลย