ศาลฮาวายระงับคำสั่งห้าม6ชาติมุสลิมเข้าสหรัฐ

2017-03-16 14:28:54

ศาลฮาวายระงับคำสั่งห้าม6ชาติมุสลิมเข้าสหรัฐ

Advertisement

ศาลฮาวายระงับคำสั่งประธานาธิบดีสหรัฐ ว่าด้วยการห้ามพลเมืองมุสลิม 6 ชาติเดือนทางเข้าประเทศ


ผู้พิพากษาของรัฐฮาวายระงับคำสั่งผู้บริหารฉบับใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ระบุว่า ห้ามพลเมือง 6 ชาติเดินทางเข้าสหรัฐ ได้แก่ อิหร่าน ลิเบีย ซีเรีย โซมาเลีย ซูดาน และเยเมน โดยมีการถอดชื่ออิรักซึ่งเคยอยู่ในร่างคำสั่งเดิมออก ศาลมีคำสั่งเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะมีผลบังคับใช้หลังเที่ยงคืนวันที่ 16 มีนาคมนี้ โดยระบุว่าต้องคำนึงถึงเรื่องของผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของชาติ ขณะที่โดนัลด์ ทรัมป์ระบุว่าคำพิพากษาของศาลแสดงให้เห็นถึงการใช้อำนาจเกินขอบเขตของกระบวนการตุลาการแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ฮาวายเป็นหนึ่งในหลายรัฐที่พยายามจะยุติคำสั่งห้ามการเดินทางดังกล่าว โดยทนายความโต้แย้งว่าคำสั่งผู้บริหารของทรัมป์เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญสหรัฐโดยมีการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับสัญชาติ ขณะเดียวกันยังส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวและการเข้ามาศึกษาต่อในสหรัฐของนักศึกษาต่างชาติรวมถึงการหาแรงงาน


Cr.Reuters TV