ตรวจพบขนมจีน 2 ยี่ห้อตกมาตรฐาน

2017-07-18 11:55:03

ตรวจพบขนมจีน 2 ยี่ห้อตกมาตรฐาน

Advertisement

“ฉลาดซื้อ” สุ่มตรวจ “ขนมจีน” รอบ 2  จำนวน 17  ยี่ห้อ ยังพบสารกันบูดปนเปื้อน 100% โดย 2 ยี่ห้อเกินมาตรฐาน 1,000 มก.ต่อ กก. แนะเลือกบริโภคที่มีสารกันบูดน้อย จี้ อย.เข้มงวดมากขึ้น
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. น.ส.มลฤดี โพธิ์อินทร์ นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า จากการสุ่มตรวจสอบเส้นขนมจีนทั้งหมด 17 ยี่ห้อ ตามแหล่งซื้อต่างๆ พบว่า ขนมจีนทุกยี่ห้อมีการใส่สารกันบูด ตั้งแต่ 45.96-1274.55  มิลลิกรัม/กิโลกรัม แต่มีขนมจีน 2 ยี่ห้อ ที่มีการใส่สารกันบูดเกินมาตรฐานสูงถึง 1114.24 และ 1274.55 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 381 พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร กำหนดค่ามาตรฐานของสารกันบูดหรือกรดเบนโซอิก (Benzoic acid) สำหรับอาหารจำพวกพาสต้า ก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์ทำนองเดียวกันว่า ต้องมีปริมาณไม่เกิน มิลลิกรัม/กิโลกรัม
น.ส.มลฤดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในแต่ละวันร่างกายไม่ควรได้รับปริมาณสารกันบูดหรือวัตถุกันเสียเกินกว่า 5 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กก. เช่น หากน้ำหนักตัว 45 กก. ไม่ควรได้รับสารกันบูดเกิน 45x5 = 225 มิลลิกรัม/วัน เพราะการได้รับสารกันบูดมากเกินไปสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ คือ 1. พิษเฉียบพลัน เมื่อได้รับปริมาณสูง เกิดอาการคลื่นไส้ หายใจไม่ออกและหมดสติในที่สุด 2. พิษกึ่งเรื้อรังและพิษเรื้อรัง เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสารกันบูดในปริมาณไม่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจก่อให้เกิดการเป็นมะเร็งลำไส้ได้ รวมทั้งทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของตับและไตลดลง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ด้าน น.ส.สารี อ๋องสมหวัง บรรณาธิการบริหารนิตยสารฉลาดซื้อ กล่าวว่า ทั้ง 2 ตัวอย่างถือเป็นอาหารไม่ได้มาตรฐาน มีโทษปรับ 50,000 บาท การแสดงฉลากยังพบว่าไม่มีการแสดงฉลากที่ครบถ้วนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ กำหนดให้ต้องแสดงข้อมูลการใช้วัตถุเจือปนอาหารลงในฉลาก โดยหากไม่ติดฉลากหรือฉลากไม่ครบถ้วน มีโทษปรับ 30,000 บาท จากการสุ่มตัวอย่างครั้งนี้พบเพียง 1 ตัวอย่างเท่านั้นที่แสดงข้อมูลดังกล่าวไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุ สำหรับการแสดงฉลากยังมีปัญหาเช่นเดิม จึงขอให้ อย.เร่งดำเนินการตรวจสอบและเปรียบเทียบปรับโรงงานผลิตขนมจีน ผู้จัดจำหน่วยอาหารผิดมาตรฐาน และควบคุมเรื่องภาชนะบรรจุที่ไม่ได้มาตรฐาน การแสดงฉลากสินค้าที่ไม่ครบถ้วนชัดเจน อย่างจริงจัง