มติ กกต.ตัดสิทธิ 6 ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชาติ

2019-05-01 20:25:43

มติ กกต.ตัดสิทธิ 6 ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชาติ

Advertisement

กกต. มีมติตัดสิทธิ 6 ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต พรรคประชาชาติ กรณีเป็นสมาชิกพรรคการเมืองมากกว่า 1 พรรค พร้อมห้ามนำคะแนนที่ได้รับมาคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงว่า กกต. มีมติให้ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ของพรรคประชาชาติจำนวน 6 ราย สิ้นสุดสภาพการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร เพราะเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองในขณะเดียวกันมากกว่าหนึ่งพรรคการเมือง เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 ประกอบมาตรา 29(5) เป็นเหตุให้ต้องสิ้นสุดสมาชิกภาพทุกพรรคการเมืองที่ซ้ำซ้อน ตามมาตรา 27(2) พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ส่งผลให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตามมาตรา 41 (3) พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียว ดังนั้น กกต. จึงมีมติเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 6 ราย เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และมิให้นำคะแนนที่ผู้สมัครนั้นได้รับ ไปใช้ในการคำนวณตามมาตรา 128 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.

โดยผู้สมัครทั้ง 6 ราย คือ 1.นางทัศนีย์ ชลายนเดชะ พรรคประชาชาติ เขต 15 กทม.2.นายวิโรจน์ วัฒนกลาง พรรคประชาชาติ เขต 6 นครราชสีมา 3.นายอิทธิศักดิ์ ปาทาน พรรคประชาชาติ เขต 5 บุรีรัมย์ 4.นายเกริกชัย พลชา พรรคประชาชาติ เขต 2 บึงกาฬ 5.นายประหยัด พิมพา พรรคประชาชาติ เขต 1 อุดรธานี และ6.นายอฤเดช แพงอะมะ พรรคประชาชาติ เขต 3 อุดรธานี