ญี่ปุ่นได้สมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่อย่างเป็นทางการ

2019-05-01 05:40:24

ญี่ปุ่นได้สมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่อย่างเป็นทางการ

Advertisement

เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฏราชกุมารแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น ทรงเป็นพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่อย่างเป็นทางการแล้วในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
เจ้าชายนารุฮิโตะ ทรงเป็นพระจักรพรรดิองค์ใหม่ของญี่ปุ่น ขึ้นครองราชย์สืบทอดสันตติวงศ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้ หนึ่งวันหลังพระบิดา คือสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พระชนมายุ 85 พรรษา ทรงสละราชสมบัติ ซึ่งเป็นพระองค์แรกในรอบ 200 ปี เป็นการสิ้นสุดรัชศก “เฮเซ” และเริ่มต้นรัชศก “เรวะ” ของจักรพรรดิองค์ใหม่ ซึ่งมีความหมายว่า “ความสงบที่สำคัญและความกลมเกลียว” และจะใช้ชื่อรัชศกเรวะ ไปจนสิ้นรัชสมัยของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโต


สมเด็จพระจักรพรรดิ อากิฮิโตะ ซึ่งเลือกสละราชสมบัติ เนื่องจากทรงชราภาพและมีปัญหาด้านพระพลานามัย ทรงประกอบพิธีสละราชสมบัติไปเมื่อวานนี้ โดยพระองค์งมีพระราชดำรัสครั้งสุดท้ายว่า ปรารถนาให้ประเทศและประชาชนโลกมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขกันทั่วหน้า พระองค์และสมเด็จพระจักรพรรดินี มีความปรารถนาดีอย่างจริงใจว่า รัชศกเรวะที่จะเริ่มต้นขึ้นนี้ จะเป็นรัชศกที่มีเสถียรภาพและอุดมสมบูรณ์


สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโต เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 126 ของราชวงศ์ญี่ปุ่น พระองค์ทรงจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ และได้รับการสถาปนาเป็นมกุฏราชกุมารเมื่อมีพระชนมายุ 28 พรรษาในปี 2529 พระองค์ทรงพบรักกับเจ้าหญิงมาซาโกะ โอวาดะ ในงานปาร์ตี้น้ำชา และทรงเข้าพิธีเษกสมรสกันในปี 2536 ส่วนมาซาโกะ จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สถาบันการศึกษาชื่อดังในสหรัฐ และจบจากอ็อกซ์ฟอร์ดด้วย อาชีพเป็นนักการทูตก่อนเษกสมรส ทั้ง 2 พระองค์มีพระธิดาเพียงองค์เดียว คือเจ้าหญิงไอโกะ ประสูติในปี 2544 โดยตามกฎหมายญี่ปุ่นในปัจจุบัน ห้ามสตรีขึ้นครองราชย์สมบัติ เจ้าหญิงไอโกะ จึงหมดสิทธิขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระบิดาได้