วันนี้มีอะไร: 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ (Labor Day)

2019-05-01 00:00:23

วันนี้มีอะไร: 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ (Labor Day)

Advertisement

วันแรงงานแห่งชาติ  (Labor Day)
วันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันหยุดประจำปีที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เพื่อที่จะฉลองผลงานทางการเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้แรงงาน ประเทศส่วนใหญ่ฉลองวันแรงงานในวันที่ 1 พ.ค. หรือที่เรียกกัน May Day โดยยึดวันตามวันที่ 1 พ.ค. 2427 ซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานในสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีชั่วโมงทำงานนาน 8 ชั่วโมง

ภาพ Shutterstock.com

139 ปีก่อน
พ.ศ. 2423
รัชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนธรรมเนียมออฟฟิศใหม่ใช้ยืนและนั่งเก้าอี้แบบฝรั่ง เป็นการเปลี่ยนธรรมเนียมให้คล้อยตามอารยประเทศ

108 ปีก่อน
พ.ศ. 2454
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา กองเสือป่า

233 ปีก่อน
พ.ศ. 2329
“The Marriage of Figaro” อุปรากรของโมซาร์ท เปิดการแสดงครั้งแรกในกรุงเวียนนา


ภาพ @cmcamel30 ปีก่อน
พ.ศ. 2532
วันเกิด ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์ นายแบบ และนักแสดง น้องชายคนเล็กของ บอย ปกรณ์ และ หน่อง ธนา ฉัตรบริรักษ์