วันนี้มีอะไร: 18 กรกฎาคม

2017-07-18 06:05:56

วันนี้มีอะไร: 18 กรกฎาคม

Advertisement

วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า เสด็จสวรรคตที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2538 เวลา 21:17 น. รวมพระชนมายุ 95 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นพระชายาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นพระราชชนนีในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นพระอัยยิกาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 213 ปีก่อน


พ.ศ. 2347 วันเกิด หมอบรัดเลย์ มิชชันนารีชาวอเมริกันผู้มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อแผ่นดินสยาม


119 ปีก่อนพ.ศ. 2441 มารี คูรี และ ปิแอร์ คูรี คู่ภรรยาสามีนักฟิสิกส์ชาวโปแลนด์ ประกาศการค้นพบธาตุกัมมันตรังสีชนิดใหม่ โดยตั้งชื่อว่า โพโลเนียม (Polonium) เพื่อเป็นเกียรติแก่บ้านเกิดเมืองนอนของทั้งคู่ คือประเทศโปแลนด์
92 ปีก่อนพ.ศ. 2468  อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือ "Mein Kampf" (การต่อสู้ของข้าพเจ้า)


10 ปีก่อนพ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เริ่มมีผลบังคับใช้ (30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา)