ผบ.ทหารสูงสุด หวังอยากเห็นคนในชาติปรองดอง

2017-03-16 13:47:07

ผบ.ทหารสูงสุด หวังอยากเห็นคนในชาติปรองดอง

Advertisement

พลเอกสุรพงษ์  เผย คณะอนุกรรมการ ป.ย.ป.ชุด 2 เตรียมรวบรวมความเห็นจากทุกฝ่ายมาวิเคราะห์ ก่อนส่งให้คณะกรรมการ ป.ย.ป. ชุดที่ 3 ทำข้อตกลงร่วมกัน

พลเอกสุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ ป.ย.ป. ชุดที่ 2  เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรวบรวมข้อเสนอแนะจากกลุ่มต่างๆ ว่า การทำงานขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของฝ่ายการเมือง กลุ่มมวลชน  รวมทั้งนักวิชาการ ภาคประชาสังคม มาวิเคราะห์   ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับข้อมูลเข้ามาค่อนข้างมาก   และทุกกลุ่มต่างมีความคิดเห็นตรงกัน  ที่อยากเห็นประเทศชาติมีความปรองดองและเดินหน้าได้  แต่ก็ยังมีในส่วนของรายละเอียดที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย    ซึ่งหลังจากที่อนุกรรมชุดที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล   เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้ว  ก็จะส่งให้อนุกรรมการชุดที่ 3 ไปจัดทำข้อตกลงร่วมกันต่อไป