แห่ชมมรดกโลกแห่งใหม่ของกัมพูชา

2017-07-17 15:20:31

แห่ชมมรดกโลกแห่งใหม่ของกัมพูชา

นักท่องเที่ยวแห่ชมปราสาทสมโบร์ ไพร กุก มรดกโลกแห่งใหม่ของกัมพูชา หลังยูเนสโกขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา


 นักท่องเที่ยว ทะลักเข้าชม ปราสาทสมโบร์ ไพร กุก ปราสาทโบราณที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 และ 17 ในกัมพูชา ที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกน้องใหม่เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา 
 ปราสาทสมโบร์ ไพร กุก ซึ่งในภาษาเขมรหมายความว่า "วัดในป่าที่อุดมสมบูรณ์" ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกัมปงธม ห่างจากกรุงพนมเปญ ไปทางตอนเหนือประมาณ 206 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของปราสาทโบราณประมาณ 50 แห่ง ซึ่งในจำนวนนี้ มีอยู่ 10 แห่งมีรูปทรงแปดเหลี่ยม
 สมโบร์ ไพร กุก ตั้งอยู่ในพื้นที่ขนาด 25 ตารางกิโลเมตร โดยยูเนสโก ระบุว่า พื้นที่นี้ถูกเรียกว่า อิศานปุระ (Ishanapura) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณ เจนละ (Chenla) แห่งอารายธรรมขอมในช่วงปลายศตวรรษที่ 6-7 ก่อนหน้าจักรวรรดิขแมร์จะเข้ามาแทนที่
 การขึ้นทะเบียนให้ปราสาทสมโบร์ ไพร กุก เป็นมรดกโลก ทำให้กัมพูชามีสถานที่มรดกโลกแล้ว 3 แห่ง อีก 2 แห่งคือนครวัด ในจังหวัดเสียมเรียบ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2547 และเขาพระวิหารในปี 2551 ซึ่งก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวดินแดนอารยธรรมแห่งนี้

Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง