โปแลนด์ต้านกฎหมายปฏิรูประบบยุติธรรม

2017-07-17 12:40:04

โปแลนด์ต้านกฎหมายปฏิรูประบบยุติธรรม

 ชาวโปแลนด์หลายพัน จุดเทียนประท้วง ต่อต้านกฎหมายปฏิรูประบบศาลยุติธรรมของรัฐบาล โดยอ้างเป็นกฎหมายที่ทำลายความอิสระของผู้พิพากษาและทำลายประชาธิปไตย


 ชาวโปแลนด์ประมาณ 4,500 คน ออกมาชุมนุมจุดเทียนในกรุงวอร์ซอว์ และอีกหลายเมืองเพื่อประณามการปฏิรูประบบศาลยุติธรรม ที่เป็นปัญหาโต้แย้ง ผู้ประท้วงกล่าวว่า ร่างกฎหมาย ซึ่งผ่านความเห็นชอบในวุฒิสภาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา จะกัดเซาะความเป็นอิสระการทำหน้าที่ของบรรดาผู้พิพากษา และบ่อนทำลายประชาธิปไตย นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ ยังจะให้อำนาจ ส.ส.และรัฐมนตรียุติธรรม ในการแต่งตั้งผู้พิพากษา โดยไม่มีการปรึกษาหารือคณะผู้พิพากษา
 ด้านรัฐบาลแถลงข่าว การออกกฎหมายดังกล่าว มีความจำเป็น เพราะระบบศาลยุติธรรมมีการคอร์รัปชั่น และรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มคนร่ำรวยเท่านั้น
 อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายฉบับนี้ ยังต้องให้ประธานาธิบดีอันด์แชย์ ดูดา ลงนามเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งเขาก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีใด ๆ ว่าจะใช้สิทธิ์ยับยั้ง หรือวีโต้ กฎหมายฉบับนี้หรือไม่
 ทั้งนี้ ตั้งแต่รัฐบาลอนุรักษ์นิยม พรรคกฎหมายและยุติธรรม หรือพีไอเอส ซึ่งยึดนโยบายประชานิยม เข้าสู่อำนาจในปี 2558 ได้ผ่านกฎหมายปฏิรูปที่สร้างความขัดแย้งมาแล้วหลายฉบับ จุดฉนวนให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่มาแล้วหลายครั้ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง