ทร.แจงทริปออนเซ็น เล่นสกี กินปูยักษ์

2017-07-15 19:10:57

ทร.แจงทริปออนเซ็น เล่นสกี กินปูยักษ์

โฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีทริปดูงานของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ 77 ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในหลักสูตร มิใช่ไปเที่ยว
เมื่อวันที่ 15 ก.ค. พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณี “แฟนเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” นำเสนอข้อมูล รร.เสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น ให้กับนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 77 โดยระบุว่า มีการดูงาน 2 สาย ใช้เวลาสายละ 1 สัปดาห์ ซึ่งกิจกรรมส่วนเป็นการเที่ยวชมสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง และพบว่ามีเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วมวันละ 2,100 บาท รวมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถพาผู้ติดตามไปร่วมด้วยได้ โดยจ่ายเพิ่มคนละกว่า 60,000 บาท ว่า  การศึกษาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศในต่างประเทศเป็นกิจกรรมในการศึกษาหลักสูตร รร. เสนาธิการทหารเรือ โดยกองทัพเรือได้อนุมัติแผนและงบประมาณซึ่งเป็นไปตามแผนการบริหารการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ภายใต้การกำกับดูแลของนายทหารที่ควบคุมหลักสูตร โดยทางหลักสูตรได้พิจารณาเลือก สถานที่ดูงาน การเดินทาง อาหารและโรงแรมที่พัก ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และให้การดูงานได้รับประโยชน์สูงสุด
สำหรับการอนุญาตให้ผู้ติดตามสามารถร่วมคณะดูงานไปได้โดยออกค่าใช้จ่ายเพิ่มเองนั้น ก็เป็นไปตามหลักการ ที่ปฏิบัติทั่วไปเช่นเดียวกับการไปศึกษาใน รร.เสนาธิการทหารเรือต่างประเทศโดยจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มเอง ทั้งนี้ขอยืนยันว่าการไปดูกิจการและทัศนศึกษาของนักเรียนเสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ 77 เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในหลักสูตร มิใช่เป็นการไปเที่ยวดังที่กล่าวมา
ขอบคุณภาพ : เฟซบุ๊กปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
 

Advertisement