ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราสถลมารค

2019-04-17 23:35:41

ซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราสถลมารค

Advertisement

 ฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราสถลมารค เสด็จฯเลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พื้นที่เสมือนจริงครั้งแรก


เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 17 เม.ย. คณะอนุกรรมฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราสถลมารค ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พยุหยาตราสถลมารค เสด็จฯเลียบพระนครในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซักซ้อมลงพื้นที่เสมือนจริงครั้งแรก โดยจัดริ้วขบวนที่ 3 ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารคเสด็จฯเลียบพระนคร ระยะทางประมาณ 7 กม. โดยมีหน่วยเฉพาะกิจกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 กรมสรรพาวุธทหารบก กรมพลาธิการทหารบก และผู้แทนจากสำนักพระราชวัง เข้าร่วมการซักซ้อม ในครั้งนี้แท็กที่เกี่ยวข้อง