สนช.ถก พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ 23 เม.ย.

2019-04-17 18:30:37

สนช.ถก พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ 23 เม.ย.

สนช.เรียกถก พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 23 เม.ย.

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงผลการประชุมวิป สนช.ว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม สนช. 2 วัน คือที่ 23 และ 24 เม.ย. โดยใช้ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. เป็นสถานที่ประชุม ทั้งนี้ ในวันที่ 23 เม.ย.จะมีการลงมติในวาระเดียว คือ การรับรองพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยการลงมติจะออกเป็นใบสีแดง สีน้ำเงิน และสีขาว เพื่อให้สมาชิก สนช.ลงชื่อในใบที่ลงมติ โดยสถาบันพระปกเกล้าได้มีการเตรียมความพร้อมของสถานที่รองรับจำนวนสมาชิก สนช.เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะมีการรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ จำนวน 26 ฉบับ ขณะที่ในวันที่ 24 เม.ย.จะมีการรับทราบรายงานการพิจารณาศึกษาที่คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเสร็จแล้วจำนวน 7 ฉบับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง