2 วันศาลสั่งคุมประพฤติ 597 คดี

2019-04-13 14:35:27

2 วันศาลสั่งคุมประพฤติ  597 คดี

Advertisement

อธิบดีกรมคุมประพฤติเผย 2 วัน 11-12 เม.ย. มีคดีศาลสั่งคุมประพฤติ  597 คดี อันดับ 1 ขับรถขณะเมาสุรา  441 คดี คิดเป็นร้อยละ 73.86 ขับเสพ 147 คดี คิดเป็นร้อยละ 24.62 ขับรถประมาท  9 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.52

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 เม.ย. ศาลปิดทำการในหลายพื้นที่ ทำให้สถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติทั่วประเทศ มีจำนวนเพียง 34 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 31 คดี คิดเป็นร้อยละ 91.18 และคดีขับรถประมาท จำนวน 3 คดี คิดเป็นร้อยละ 8.82 สำหรับยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติในช่วง 2 วัน (11-12 เม.ย. 2562) มีจำนวนทั้งสิ้น 597 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 441 คดี คิดเป็นร้อยละ 73.86 คดีขับเสพ จำนวน 147 คดี คิดเป็นร้อยละ 24.62คดีขับรถประมาท จำนวน 9 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.52

จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ มหาสารคาม จำนวน 56 คดี กทม. จำนวน 55 คดี และอุบลราชธานี จำนวน 38 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ทำให้สภาพการจราจรหนาแน่น ดังนั้น กรมคุมประพฤติ จึงมอบหมายให้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ นำผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีขับรถขณะเมาสุรา เข้าร่วมทำงานบริการสังคมในฐานะผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครในด่านชุมชน ด่านตรวจค้น หรือจุดบริการประชาชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 อาทิ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ร่วมกับด่านตรวจสอบสภาพรถและพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจสอบสภาพรถและความพร้อมของพนักงานขับรถในการปฏิบัติตามระเบียบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้โดยสารบนรถด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อพนักงานขับรถและประชาชนผู้ใช้บริการ ช่วยป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562