สธ.ชวนลูกหลานกลับบ้านเยี่ยมผู้สูงอายุ

2019-04-13 14:00:25

สธ.ชวนลูกหลานกลับบ้านเยี่ยมผู้สูงอายุ

Advertisement

สธ.เชิญชวนประชาชนกลับบ้านเทศกาลสงกรานต์ ตระหนักในคุณค่า ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีและมีความสุข ด้วย 4 Smart “ไม่ล้ม   ไม่ลืม มีความสุขไม่ซึมเศร้า  กินข้าวอร่อย”

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. นพ.ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 13 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ลูกหลานกลับบ้าน เยี่ยมพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายได้กอดพ่อ  แม่  ดูแลตัดเล็บมือ เล็บเท้า  รดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีไทยให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ และใส่ใจดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย สมอง อารมณ์ และสังคม หากบุตรหลานและผู้ใกล้ชิดเข้าใจและเอาใจใส่ดูแลมากขึ้น จะช่วยให้ปรับตัวเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีความสุขจากการสำรวจพบว่า จำนวนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4 ต่อปี และประชากรอายุ 80 ปีขึ้นไปจะเพิ่มด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี แต่สุขภาพโดยรวมถดถอยตามอายุ ในปี 2560 พบผู้สูงอายุเป็นโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2545 คือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.3 เป็นร้อยละ 16.5 ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 33.6 หรือเพิ่มขึ้น 1.7 เท่าตัว พฤติกรรมการออกกำลังกายลดลง ในด้านสังคมพบผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งหรือไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว และไม่สามารถดำรงชีพในชุมชนโดยลำพังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การจัดระบบบริการรองรับด้านสุขภาพ และสถานบริการดูแลผู้สูงอายุจึงมีความต้องการมากขึ้น

ด้าน นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ตั้งเป้าหมายในปี 2579 คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดอยู่ที่ 85 ปีและต้องอยู่อย่างมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า 75 ปี โดยส่งเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแนวคิด “ไม่ล้ม ไม่ลืม มีความสุขไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” หรือ “4 Smart” ได้แก่  Smart Walk ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที เพื่อร่างกายที่แข็งแรง ไม่หกล้ม  Smart Brain & Emotional ดูแลฝึกทักษะทางสมอง ส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ชมรมผู้สูงอายุ หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ รณรงค์และส่งเสริมพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่ ครอบครัวอบอุ่น มีงานอดิเรกตามความสนใจ มีเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือต่างรุ่น Smart Sleep นอนหลับอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละ 7 - 8 ชั่วโมง และ Smart Eat กินอาหารตามหลักโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม เน้นผัก ผลไม้ เลือกอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูง เช่น ปลาทะเล ซึ่งมีกรดโอเมก้า 3 สูง ช่วยบำรุงประสาท สายตา และสมอง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดี รวมทั้งส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน สูงวัย สมองดี เพื่อ “ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคม อายุยืนยาวพร้อมสุขภาพดียอดเยี่ยม” 


แท็กที่เกี่ยวข้อง