“อัศวิน” ทำบุญสงกรานต์ตักบาตรพระสงฆ์ 168 รูป

2019-04-13 12:25:15

“อัศวิน” ทำบุญสงกรานต์ตักบาตรพระสงฆ์ 168 รูป

“อัศวิน” เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 168 รูป เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ พร้อมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 13 เม.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 168 รูป เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562  จากนั้น เวลา  08.30 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้สูงวัย ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน  โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธี ณ ปะรำพิธีสงฆ์ สวนลุมพินี


กรุงเทพมหานครจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 62 ระหว่างวันที่ 11 - 14 เม.ย. 62  เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งเป็นการสร้างความสุขให้กับประชาชน  โดยมีแนวคิดการจัดงาน คือ “สงกรานต์กรุงเทพมหานคร สาดสุขเพื่อทุกคน รื่นรมย์วิถีไทย”  โดยรูปแบบงานเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย จำลองบรรยากาศของงานวัด การละเล่นพื้นบ้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โอกาสนี้กรุงเทพมหานครได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เขตพระนคร ไปประดิษฐาน ณ มณฑป ภายสวนลุมพินี ให้ประชาชนสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ จนถึงวันที่ 14 เม.ย. 62 เวลา 15.00 น. จากนั้นจะอัญเชิญกลับมายังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 


ทั้งนี้ ภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยหมุนเวียนทุกวัน โดยเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เริ่มระหว่างเวลา 17.00 – 22.00 น. เช่น การแสดงโขน ลิเก หุ่นละครเล็ก การแสดงดนตรีไทย เวทีรำวงย้อนยุค เครื่องเล่นและการละเล่นไทย เช่น ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน รถไฟรางเหล็ก บ้านลม การละเล่นมอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร อีกทั้งมีกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีไทยอีกมากมาย อาทิ การสรงน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิด ลานก่อเจดีย์ทราย การสาธิตทางศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์และตำนานนางสงกรานต์ นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร บริการให้ยืมชุดไทยสมัยต่าง ๆ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เป็นต้น รวมทั้งมีการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารไทย การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์บางกอกแบรนด์และของดี 50 เขต รวมถึงอาหารอร่อยจากร้านอาหารขึ้นชื่อในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วย


ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ขอให้ประชาชนเล่นน้ำตามวัฒนธรรม ประเพณี และยึดหลัก 5 ป. คือ ปลอดแป้ง ปลอดโป๊ ปลอดแอลกอฮอลล์ ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง และประหยัดน้ำ โดยกรุงเทพมหานครจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตามจุดต่างๆ รวมทั้งการเข้าพื้นที่ที่มีการเล่นน้ำเพื่อทำความสะอาดหลังเสร็จงานเพื่อคืนพื้นที่ให้เร็วที่สุด
แท็กที่เกี่ยวข้อง