7วันอันตราย วันที่2 ยอดเสียชีวิตพุ่ง

2019-04-13 12:12:44

7วันอันตราย วันที่2 ยอดเสียชีวิตพุ่ง

Advertisement

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 (ศปถ.) ได้เปิดเผยรายละเอียด 7วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 2  (12 เม.ย.2562)  หลังจากที่วันแรก (วันที่ 11 เม.ย.2562) ได้เปิดเผยมีจำนวนอุบัติเหตุ 468 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 46 ราย ผู้บาดเจ็บ 482 คน

สำหรับ  7 วันอันตรายสงกรานต์ในวันที่ 2 ( 12 เม.ย.2562)  ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ได้เผยจำนวนเกิดอุบัติเหตุ 501 ครั้ง   ผู้เสียชีวิต 57 ราย   ผู้บาดเจ็บ 521 คน  ซึ่งมีจำนวนสูงมากกว่าวันแรก

ทั้งนี้ในช่วงเทสกาลสงกรานต์ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยง ทางลัด เพื่อให้การสัญจรเป็นไปด้วยความคล่องตัว มุ่งเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งจุดตัดทางรถไฟ ทางลักผ่าน ทางแยก ทางร่วม และบริเวณที่มีการก่อสร้างถนน พร้อมดูแลเส้นทางตรงที่มีระยะทางยาว เพื่อป้องกันการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด อีกทั้งเพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท เน้นการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และสารเสพติด รวมถึงกำชับจุดตรวจ ด่านตรวจบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการตรวจจับและปรับในอัตราโทษสูงสุด กรณีขับรถเร็ว และดื่มแล้วขับ ด่านตรวจบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการตรวจจับและปรับในอัตราโทษสูงสุด กรณีขับรถเร็ว และดื่มแล้วขับ
7 วันอันตราย (วันที่ 11-12 เม.ย. 2562) รวม 2วัน