กทม.จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

2019-04-12 15:15:42

กทม.จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

Advertisement

กทม.จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์เก็บรักษา ณ กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากหอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปเก็บรักษา ณ ห้องดอกแก้ว กระทรวงมหาดไทย


โดยเวลา 13.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์โดยรอบพระราชฐานชั้นใน และในเวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอธิษฐานจิตพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบาตรน้ำมนต์ภายในหอศาสตราคมบรรจุในคนโท จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคมขึ้นรถยนต์บริเวณหน้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ออกไปยังริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณถนนหน้าพระลาน ซึ่งริ้วขบวน ประกอบด้วย วงดุริยางค์ ริ้วขบวนธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พิธีบรมราชาภิเษก และริ้วขบวนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานครชั้นผู้ใหญ่ โดยริ้วขบวนจะเคลื่อนผ่าน ถนนสนามไชย ถนนกัลยาณไมตรี ถนนอัษฎางค์ และเข้าสู่กระทรวงมหาดไทย และเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานครขึ้นวางบนแท่นที่จัดไว้สำหรับกรุงเทพมหานคร ณ ห้องดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรอการประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเสกน้ำอภิเษก ในวันที่ 18 เม.ย.62 เวลา 17.19 น. – 21.30 น. ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร


ทั้งนี้น้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคม ไม่ต้องผ่านพิธีการอภิเษกน้ำก่อนเหมือนกับจังหวัดอื่นๆ เนื่องจากน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคมจะผ่านพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์สำหรับสรง สรงพระพักตร์ และประพรมรอบพระมหามณเฑียร ทุกๆ วันพระ หรือวันขึ้น 8 ค่ำ วันขึ้น 15 ค่ำ วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ เป็นประจำอยู่แล้ว รวมทั้งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากหอศาสตราคมได้นำมาใช้ในพระราชพิธีสำคัญๆ ตามโบราณราชประเพณีอยู่เสมอ