ประธาน กกต.รับถึงทางตันส่งศาล รธน.ปมปาร์ตี้ลิสต์

2019-04-12 14:40:12

ประธาน กกต.รับถึงทางตันส่งศาล รธน.ปมปาร์ตี้ลิสต์

Advertisement

ประธาน กกต. ยอมรับถึงทางตันส่งศาล รธน.วินิจฉัยปมคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์กรณี กกต. ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวิธีคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ว่าการส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นวิธีดำเนินการเหมาะสม และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. ร้อยละ 95 ตามที่กฎหมายกำหนด แต่จะไม่ขอก้าวล่วงอำนาจวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะวินิจฉัยแล้วเสร็จก่อนวันที่ 9 พ.ค.นี้ตามกรอบกำหนดวันประกาศรับรอง ส.ส. หรือไม่ อย่างไรก็ตามการที่สำนักงาน กกต. ระบุว่าจะมีพรรคการเมืองอย่างน้อย 25 พรรคได้รับการจัดสรรนั้น เป็นวิธีการคำนวณเบื้องต้น ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นวิธีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)เสนอไว้

ประธาน กกต. กล่าวต่อว่า ทราบมาว่าในการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของ กรธ.นั้น ได้วางหลักคิดคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อไว้ก่อน และเมื่อหารือกันแล้วเห็นพ้องกันว่าหลักคิดคำนวณดังกล่าวเป็นวิธีการคำนวณส.ส.พึงมี จึงนำไปเขียนให้เป็นมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณที่ กรธ.คุยกันจึงเป็นที่มาของมาตรา 91 ไม่ใช่มีการบัญญัติมาตรา 91 ก่อนและค่อยหาวิธีคำนวณ โดยในการร่างมาตรา 91 นั้น เหตุที่วิธีการคำนวณมีความยาว กรธ.จึงนำไปใส่ไว้ในกฎหมายลูกแทน เมื่อถามว่า เหตุใดถึงไม่สามารถคำนวณตามเจตนารมณ์ของ กรธ.ได้ ประธาน กกต. ระบุว่า เมื่อนำ 2 มาตรามาพิจารณา ซึ่งความจริงแล้ว มาตรา 128 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีที่มาจากมาตรา 91 แห่งรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อมาตรา 91 อนุ 4 มีตัวอักษรเขียนไว้เช่นนี้ ปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าจะต้องยึดสิ่งใด ซึ่ง กกต.คงต้องถือตัวอักษรที่ระบุในกฎหมาย ส่วนการตีความตามเจตนารมณ์เป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณา ดังนั้นเมื่อตัวอักษรเขียนแบบนี้คงถึงทางตันที่ไม่สามารถตัดสินในเรื่องนี้เองได้จึงต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญช่วยวินิจฉัย เพราะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับอำนาจ และหน้าที่ ซึ่งการที่ กกต.จะประกาศผลนั้นจะต้องมีความมั่นใจว่าสิ่งที่จะดำเนินการขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่