ศาลโสมขาวสั่งทบทวนกฎหมายทำแท้ง

2019-04-12 07:55:47

ศาลโสมขาวสั่งทบทวนกฎหมายทำแท้ง

Advertisement

ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ในกรุงโซล มีคำวินิจฉัยครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อวันพุธ กฎหมายห้ามทำแท้งขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศ พร้อมกับสั่งให้แก้ไขภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563

ภายใต้กฎหมายอาญาฉบับปี พ.ศ. 2496 ของเกาหลีใต้ ผู้หญิงที่ทำแท้งจะถูกลงโทษปรับ และจำคุก ยกเว้นในกรณีที่ถูกข่มขืน การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนร่วมสายเลือดในครอบครัว หรือการตั้งครรภ์เสี่ยงต่อสุขภาพ ส่วนแพทย์ที่รับทำแท้งจะถูกลงโทษจำคุก

เกาหลีใต้เป็นเพียงไม่กี่ประเทศของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่กำหนดให้การทำแท้งเป็นความผิดอาญา
โพลสำรวจความคิดเห็นสาธารณะในเกาหลีใต้ เมื่อวันพุธ พบว่า 58 % ของผู้ตอบคำถาม ต้องการให้ยกเลิกกฎหมายห้ามทำแท้งฉบับนี้

ความเคลื่อนไหวจนไปสู่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เกิดขึ้นหลังจากแพทย์หญิงรายหนึ่งถูกดำเนินคดี เนื่องจากทำแท้งให้ผู้หญิงเกือบ 70 ราย โดยเธอกล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นอันตรายและจำกัดสิทธิของผู้หญิง ส่วนกลุ่มรณรงค์เพื่อการทำแท้งโดยเสรี “โปร-ชอยซ์” กล่าวว่า การห้ามทำแท้งเป็นส่วนหนึ่งของอคติในสังคม ที่มีต่อผู้หญิงเกาหลีใต้ประชากรเกาหลีใต้จำนวนมาก ที่นับถือศาสนาคริสต์อีวานเจลิคัล ต้องการให้คงกฎหมายนี้ไว้ เนื่องจากการทำลายชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กฎหมายจะช่วยยับยั้งผู้หญิงคิดหนัก ก่อนการตัดสินใจ

จากข้อมูลของทางการเกาหลีใต้ ปีที่แล้วผู้หญิง 1 ใน 5 คนเคยทำแท้ง โดยมีเพียง 1 % ที่ทำโดยเข้าข่ายยกเว้นตามกฎหมาย และจากการประเมิน มีการทำแท้งในเกาหลีใต้ประมาณ 50,000 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2560 ตัวเลขลดลงจากประมาณ 169,000 ครั้งในปี 2553

ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ที่จะต้องแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ ให้เสร็จก่อนสิ้นเดือน ธ.ค.ปีหน้า ตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญภายใต้กฎหมายอาญาฉบับปี พ.ศ. 2496 ของเกาหลีใต้ ผู้หญิงที่ทำแท้งจะถูกลงโทษปรับ และจำคุก ยกเว้นในกรณีที่ถูกข่มขืน การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนร่วมสายเลือดในครอบครัว หรือการตั้งครรภ์เสี่ยงต่อสุขภาพ ส่วนแพทย์ที่รับทำแท้งจะถูกลงโทษจำคุก

เกาหลีใต้เป็นเพียงไม่กี่ประเทศของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ที่กำหนดให้การทำแท้งเป็นความผิดอาญา

โพลสำรวจความคิดเห็นสาธารณะในเกาหลีใต้ เมื่อวันพุธ พบว่า 58 % ของผู้ตอบคำถาม ต้องการให้ยกเลิกกฎหมายห้ามทำแท้งฉบับนี้

ความเคลื่อนไหวจนไปสู่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เกิดขึ้นหลังจากแพทย์หญิงรายหนึ่งถูกดำเนินคดี เนื่องจากทำแท้งให้ผู้หญิงเกือบ 70 ราย โดยเธอกล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นอันตรายและจำกัดสิทธิของผู้หญิง ส่วนกลุ่มรณรงค์เพื่อการทำแท้งโดยเสรี “โปร-ชอยซ์” กล่าวว่า การห้ามทำแท้งเป็นส่วนหนึ่งของอคติในสังคม ที่มีต่อผู้หญิงเกาหลีใต้ประชากรเกาหลีใต้จำนวนมาก ที่นับถือศาสนาคริสต์อีวานเจลิคัล ต้องการให้คงกฎหมายนี้ไว้ เนื่องจากการทำลายชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กฎหมายจะช่วยยับยั้งผู้หญิงคิดหนัก ก่อนการตัดสินใจ

จากข้อมูลของทางการเกาหลีใต้ ปีที่แล้วผู้หญิง 1 ใน 5 คนเคยทำแท้ง โดยมีเพียง 1 % ที่ทำโดยเข้าข่ายยกเว้นตามกฎหมาย และจากการประเมิน มีการทำแท้งในเกาหลีใต้ประมาณ 50,000 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2560 ตัวเลขลดลงจากประมาณ 169,000 ครั้งในปี 2553

ขั้นตอนต่อไปเป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา ที่จะต้องแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ ให้เสร็จก่อนสิ้นเดือน ธ.ค.ปีหน้า ตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ