วีลแชร์แดนซ์ แชมป์TGT4 โอดรางวัล10ล้าน ผอ.แบ่งจ่ายปีละแสน 5ปี ที่เหลือไปไหน?

2017-07-14 16:35:23

วีลแชร์แดนซ์ แชมป์TGT4 โอดรางวัล10ล้าน ผอ.แบ่งจ่ายปีละแสน 5ปี ที่เหลือไปไหน?

Advertisement

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อ เพจ แหม่มโพธิ์ดำ ออกมาเผยเรื่องราวของแชมป์ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 4   ทีม  "วีลแชร์แดนซ์"  จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสมาชิกทั้งหมด 8คน  โดยเมื่อปี 2557 ได้รับเงินรางวัล 10ล้านบาท แต่ในความจริงแล้ว ทั้ง 8คน จากทีมวีลแชร์แดนซ์ ได้รับการจัดสรรเรื่องรางวัล ปีละ1แสนต่อปี เป็นระยะเวลาจำนวน 5ปี  ซึ่งแสดงว่าทุกคนในทีมจะได้เงินรางวัล คนละ 5แสนบาท  มี8คน ยอดรวมก็เท่ากับ 4ล้านบาท แล้วอีก 6ล้านบาทที่เหลือนั้นไปไหน?


โดยหลังจากนั้น ผอ.ของโรงเรียนดังกล่าว ได้ออกมาโต้เพจดังกรณีนี้ว่า เงินทั้งหมดได้แบ่งเป็น 3ส่วน
1. จ่ายให้กับทีมวีลแชร์แดนซ์ผู้แข่งขัน 8 คน เพื่อเป็นทุนการศึกษา
2. สมทบกองทุนสวัสดิการครูและบุคลากรของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
3. จัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือนักเรียนทุกคนในโรงเรียนซึ่งเงินรางวัลจำนวน 10ล้านบาทนี้ หากจ่ายตรงให้กับเด็ก ๆ จะถูกหักค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีอื่น ๆ เมื่อคิดแล้วประมาณ 47 % คือ 4,700,000 บาท และจะคงเหลือรับเงินจริงคือ 5,300,000 บาทเท่านั้น

แต่โรงเรียนชี้แจงว่า เด็ก ๆ ไปแข่งขันโดยใช้เงินจากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนั้นเงินรางวัลจึงต้องจ่ายเงนผ่านให้มูลนิธิฯ ไม่ใช่จ่ายตรงให้กับนักเรียน แล้วเมื่อจ่ายให้มูลนิธิฯ ทางมูลนิธิฯ ได้รับการยกเว้นเรื่องภาษี จึงไม่ต้องถูกหักภาษี

นอกจากจะไม่ต้องถูกหักภาษี 4,700,000 บาทแล้ว บริษัทผู้มอบรางวัลยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ ไปหักลดหย่อนภาษีได้อีก โรงเรียนก็ได้รับเงินรางวัลมาเต็มจำนวน คือ 10 ล้านบาทนั่นเอง