เล็งกระจายอำนาจ ตร.ลงพื้นที่

2017-07-14 16:00:59

เล็งกระจายอำนาจ ตร.ลงพื้นที่

Advertisement

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมปฎิรูปตำรวจ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฎิรูปตำรวจครั้งที่ 2 ว่า วันนี้มีการนำเสนอเรื่องโครงสร้างในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานตำรวจ ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะการบรรจุข้าราขการตำรวจที่มีปริมาณมากกว่าตำแหน่งในโครงสร้าง รวมทั้ง การแต่งตั้งโยกย้ายในระบบปฏิบัติ และอำนาจหน้าที่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติแต่อย่างใด
ทั้งนี้ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจได้เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอำนาจหน้าที่ของตำรวจ ที่ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีค่อนข้างน้อย และเป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยข้อเสนอว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะกระจายอำนาจของตำรวจไม่ให้อยู่เฉพาะส่วนกลาง รวมถึงด้านงบประมาณ  ซึ่งจะมีการอภิปรายร่วมกันอย่างละเอียดอีกครั้ง ต่อจากนี้จะมีการประชุมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยครั้งต่อไปวันที่  19 ก.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคาดว่า สถานที่ถาวรอาจจะเป็นที่รัฐสภา เนื่องจาก สปท. จะย้ายออกภายในสิ้นเดือนนี้