ผู้ว่าฯเชิญคนโทน้ำอภิเษกเก็บรักษากระทรวงมหาดไทย

2019-04-10 15:15:08

ผู้ว่าฯเชิญคนโทน้ำอภิเษกเก็บรักษากระทรวงมหาดไทย

Advertisement

ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เชิญคนโทน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย


เมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 เม.ย. ที่ห้องดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในสถานที่เก็บรักษาคนโทน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 จากนั้นเวลา 07.50 น. ขบวนรถเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากจังหวัดต่างๆ เดินทางมาถึง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อัญเชิญ โดยเริ่มจากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง จากนั้นกลุ่มจังหวัดอื่นๆ จะทยอยมาถึงกระทรวงมหาดไทยตามลำดับ และในเวลา16.30 น. จะเป็นการอันเชิญคนโทน้ำสรงพระมุรธาภิเษกโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะผู้บริหารของกระทรวง ส่วน กทม.จะเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังมาเก็บไว้ที่กระทรวงมหาดไทยในวันที่ 12 เม.ย.


ทั้งนี้ภายหลังจากการเชิญคนโทน้ำอภิเษก และน้ำสรงพระมุรธาภิเษกมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยแล้ว ในช่วงเช้าของวันที่ 18 เม.ย. เวลาประมาณ 06.30 น. กระทรวงมหาดไทยจะจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก ไปยังวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในเวลา 17.19 น. โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และในวันศุกร์ที่ 19 เม.ย. เวลาประมาณ 06.30 น. จะจัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง