เทคนิคต่อสู้โรคเด็งกี-ซิกา

2019-04-10 05:55:23

เทคนิคต่อสู้โรคเด็งกี-ซิกา

Advertisement

โรคเด็งกี หรือโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ซิกา ยังคงเป็นภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง ต่อประชาชนเกือบทั่วทวีปอเมริกาใต้ รวมถึงโคลอมเบีย ประเทศทางตอนบนสุดฝั่งตะวันตกของทวีป ที่ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขได้สอนเด็ก ๆ ให้เรียนรู้วิธีป้องกันโรคแบบง่าย ๆ ด้วยการเพาะเลี้ยงยุงในขวดโหล

ยุงที่เพาะเลี้ยงด้วยแบคทีเรียชนิดพิเศษ จะถูกนำไปปล่อยในเขตเมืองเมเดลิน เมืองใหญ่อันดับ 2 แถบเทือกเขาแอนดีส ทางภาคกลางตอนล่างของประเทศ

เป้าหมายก็เพื่อให้ยุงที่เพาะเลี้ยงแพร่เชื้อแบคทีเรีย วูลบัคเคีย (Wolbachia) ให้กับยุงป่า เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยุงป่าแพร่เชื้อไวรัสมรณะสู่คน เช่นไวรัสเด็งกี และไวรัสซิกา ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะหัวเล็กในทารกแรกเกิดในแม่ที่ติดเชื้อ เป็นต้น.