ผู้เสียหายค้านส่งคืนทรัพย์สหกรณ์คลองจั่น

2017-07-14 12:30:25

ผู้เสียหายค้านส่งคืนทรัพย์สหกรณ์คลองจั่น

Advertisement

ผู้เสียหายคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ยื่นหนังสือถึงอธิบดีดีเอสไอ คัดค้านการส่งคืนทรัพย์สินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเพื่อนำไปขายทอดตลาด
เมื่อวันที่ 14 ก.ค.นายธรรมนูญ อัตโชติ ประธานชมรมคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้รายย่อยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด พร้อมด้วยสมาชิก เข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)เพื่อคัดค้านการส่งคืนทรัพย์สินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน หลังจากที่ประธานกรรมการดำเนินการผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ร้องขอให้ดีเอสไอ ปลดอายัดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด โดยระบุว่า ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการได้มาจากการกระทำความผิดในคดีฟอกเงิน การใช้ช่องทางทางกฏหมายฟ้องคดีทางแพ่งเพื่อเรียกคืนทรัพย์สิน ทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าทรัพย์สินนั้นเป็นการทำความผิดในคดีฟอกเงิน จะทำให้สหกรณ์ในฐานะโจทย์ รวมถึงผู้เสียหายและภาครัฐ ได้รับความเสียหาย ดังนั้นทางกลุ่มผู้เสียหายจึงเดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านดังกล่าว