131 ปีศิริราชจัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

2019-04-09 15:30:20

131 ปีศิริราชจัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ

Advertisement

รพ. ศิริราชครบรอบ 131 ปี จัดงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 21-24 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. ที่ รพ.ศิริราช ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกันแถลงแถลงข่าว "131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ" ว่า  ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด รพ.ศิริราช โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของแผ่นดิน ในวันที่ 26 เม.ย. ศกนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้จัดงาน “131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ” ระหว่างวันที่ 21-14 เม.ย. 2562 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิด รพ.ศิริราช พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจน ผู้มีคุณูปการต่อ รพ.ศิริราช อีกทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณ ตลอดเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยผู้จิตอันเป็นกุศลมาร่วมบุญเทศน์มหาชาตินั้น ปัจจัยทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรอาพาธ รพ.ศิริราช โดยการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าไตรสำหรับถวายพระธรรมกถึก จำนวน 13 ไตร และได้รับพระเมตตาจากพระเถรานุเถระ พระราชธรรมวาที วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร และพระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา นับเป็นมหามงคลสูงสุด แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการเทศน์มหาชาติ ครั้งนี้ จะมีทั้งสิ้น 13 กัณฑ์ ที่มีเนื้อหาคติสอนใจคนในสังคม เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวพระเวสสันดร ผู้บำเพ็ญทานบารมี ด้วยความโอบอ้อมอารี มีขันติ ความเสียสละ อันยิ่งใหญ่ จนได้บรรลุเป็นพระโพธิสัตว์ ส่งเสริมให้เป็นผู้เสียสละ รู้จัดให้อภัย อาทิ กัณฑ์ทศพร โดยอานิสงค์ ของการบูชา ผู้นั้นจะประสพแต่ความสุข บรรลุเป้าหมายของการทำบุญและกุศล เป็นต้น ซึ่งประชาชนทั่วไป สามารถร่วม ทำบุญ ได้ โดยจะมีพิธีแห่อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนันทอุทานสโมสร กองทัพเรือ มายังถนนอิสรภาพ ผ่านสี่แยกพรานนก ถนนวังหลัง และสิ้นสุดหอประชุมราชแพทยาลัย

แท็กที่เกี่ยวข้อง