หยุดสอบศานิตย์รับเงินเดือนไทยเบฟฯ

2017-03-15 10:51:39

หยุดสอบศานิตย์รับเงินเดือนไทยเบฟฯ

        นายรักษเกชา แฉฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติให้ยุติเรื่องตรวจสอบจริยธรรมกรณี พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับเงินเดือนจากการเป็นที่ปรึกษา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เดือนละ 50,000 บาท เนื่องจากเห็นว่ายังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่า พล.ต.ท.ศานิตย์ รับเงินดังกล่าวจริง หรือทำผิด หรือขัดต่อหลักจริยธรรม โดย พล.ต.ท.ศานิตย์ชี้แจงว่าที่ทำหนังสือแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.นั้นเป็นการหลงผิดในข้อมูล ส่วนบริษัท ไทยเบฟ ทำหนังสือปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง 

        แต่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งข้อสังเกต เพื่อตักเตือน พล.ต.ท.ศานิตย์ให้รอบคอบ ระมัดระวังในการทำเอกสาร ถึงแม้จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำ แต่ตนเองเป็นผู้เซ็นต์รับรองก่อนยื่นให้หน่วยงานสำคัญๆ การอ้างเรื่องผิดหลง จึงไม่สมควร 

        ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อพล.ต.ท.ศานิตย์พ้นจากตำแหน่งโดยนำทรัพย์สินมาเปรียบเทียบว่ามีหนี้สินและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือลดอย่างไร 

Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง