เนืองแน่น! ลงทะเบียนจิตอาสา พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019-04-08 18:00:54

เนืองแน่น! ลงทะเบียนจิตอาสา   พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Advertisement

ชาวตราดจำนวนมาก ร่วมลงทะเบียนสมัครจิตอาสาใหม่ และจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่บริเวณพระอุโบสถวัดโยธานิมิต หรือวัดโบสถ์ พระอารามหลวง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด สถานที่จัดพิธีทำน้ำอภิเษกของ จ.ตราด นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผวจ.ตราด เป็นประธานในพิธีเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดตราด สำหรับจิตอาสาใหม่ และจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่มีการเปิดให้ประชาชนผู้สนใจ ร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีข้าราชการ และประชาชนชาวตราดจำนวนมาก ร่วมลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีรับผ้าพันคอ และหมวกพระราชทาน

ทั้งนี้ ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้มอบหมายให้ จ.ตราด เปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ และจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนจิตอาสา ได้มีส่วนร่วมในการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ในงาน 7 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มงานการขนส่ง กลุ่มงานบริการและส่งกำลังบำรุง กลุ่มงานนิทรรศการและพิธีการ กลุ่มงานโยธา และกลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ และจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ในครั้งนี้ มีการเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 12.00 น. - 17.00 น. และวันที่ 9 เม.ย.2562 ระหว่างเวลา 08.30 -17.00 น.

อย่างไรก็ตาม นอกจากการเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ และจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในครั้งนี้แล้ว ยังได้มีการจัดโรงครัวพระราชทาน สำหรับเลี้ยงอาหารและน้ำดื่ม แก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกของ จ.ตราด ที่วัดโยธานิมิตแห่งนี้อีกด้วย