“ศรีสุวรรณ”จ่อร้อง ป.ป.ช.ไต่สวน 7 กกต. 9 เม.ย.

2019-04-08 08:55:35

“ศรีสุวรรณ”จ่อร้อง ป.ป.ช.ไต่สวน 7 กกต. 9 เม.ย.

Advertisement

“ศรีสุวรรณ”จ่อนำรายชื่อประชาชนร้อง ป.ป.ช.ไต่สวน 7 กกต. 9 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯได้ดำเนินการตั้งโต๊ะให้ประชาชนมาร่วมเข้าชื่อเพื่อกล่าวหาและนำไปสู่การถอดถอน 7 กกต.ให้พ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 234(1) ประกอบ มาตรา76 ถึง ม.82 ของ พรถราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 นั้น บัดนี้สมาคมฯได้จัดทำข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทําผิดตามข้อกล่าวหา พร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐานเป็นคำร้องพร้อมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้จำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินการยื่นคำร้องไปยัง ป.ป.ช. ให้ดำเนินการไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีข้อกล่าวหาว่า 7 กกต.จงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรที่จะนำคำร้องดังกล่าวไปยื่นให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวนและมีความเห็นตามคำร้องเพื่อเสนอเรื่องไปยังอัยการสูงสุด ให้ดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่อไป และหากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับฟ้อง ผู้ถูกกล่าวหาหรือ 7 กกต. ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําพิพากษาต่อไป ทั้งนี้สมาคมฯจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. ในวันอังคารที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. 

แท็กที่เกี่ยวข้อง