โปรดเกล้าฯ“พล.ท.สรรเสริญ” อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

2019-04-07 16:40:57

โปรดเกล้าฯ“พล.ท.สรรเสริญ” อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

Advertisement

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ “พล.ท.สรรเสริญ” พ้นจากตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 


เมื่อวันที่ 7 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กระทรวงกลาโหม และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นักบริหารระดับสูง) สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 เม.ย. 2562 ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี