น้ำตาลเชิญมงกุฎเพชรพร้อมเปิดตัว 40 สาวงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017

2017-07-14 11:25:43

น้ำตาลเชิญมงกุฎเพชรพร้อมเปิดตัว 40 สาวงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017

Advertisementได้เวลาคัดเลือกสาวไทยสำหรับเป็นตัวแทนไปประกวดเวทีประดับโลกอย่างมิสยูนิเวิร์สแล้ว สำหรับการประกวด “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2017”  ซึ่งปีนี้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดสรรสาวงามที่มาสมัครจากการ คัดรอบแรกในวันรับสมัครเมื่อ 18 มิถุนายน 2560 โดย คณะกรรมการพิเศษจากครอบครัวมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์-นางงามรุ่นพี่กว่า 20 คน ซึ่งพิจารณาจาก การเดิน ท่วงท่า บุคลิกภาพ การพูดนำเสนอตนเอง   มาสู่การคัดเลือก ในรอบสัมภาษณ์เชิงทัศนคติ (Attitude Interview) เมื่อวันที่ 24 และ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา  การคัดเลือกในรอบ สัมภาษณ์ นอกจากทำให้คัดเลือกสาวกองประกวดฯ ได้รู้จักตัวตน ความคิด ทัศนคติ ตลอดจน การใช้ชีวิตของผู้สมัครมากขึ้นแล้วยังมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับครอบครัวของเหล่าสาวงามและประทับใจกับความรัก-ความผูกพันของครอบครัว ซึ่งถือ เป็นพื้นฐานสำคัญในการบ่มเพาะ หล่อหลอมตัวตนของผู้สมัครแต่ละคนด้วย และกองประกวดฯได้ทำการคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ประกวดฯเหลือ 40 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วย  
หมายเลข 1 จีจี้  น.ส.อภัสนันท์ คุณสิงห์ หมายเลข 2 ฝ้าย น.ส.สุนิสา เกตุแก้ว หมายเลข 3 ฟ้าใส น.ส.ปวีณสุดา ดรูอิ้น หมายเลข 4 ชมพู่ น.ส.วรรณชรีภรณ์ บุญทัน หมายเลข 5 มารีญา น.ส.มารีญา พูนเลิศลาภ หมายเลข 6 ตะวัน น.ส.ชนารัชญ์ ตันธนะชัย  หมายเลข 7 กรองทอง น.ส.กรองทอง จันทรสมโภชหมายเลข 8 พิม น.ส.พิมสุดา พันธ์โภคา หมายเลข 9 ใบตอง น.ส.จรีรัตน์ เพชรโสม หมายเลข 10 ปอ น.ส.พราวรวี กิตติวรประสาธน์หมายเลข 11 เบลล์ น.ส.ศศิวิมล สายบัวบาน หมายเลข 12 จุ๊กจิ๊ก น.ส.จิรัชยา สุขอินต๊ะ หมายเลข 13 มีนา น.ส.ศศมล เจริญสุข   หมายเลข 14 แพร น.ส.กชพรรณ ไพฑูรย์ หมายเลข 15 แก้ม น.ส.กชกร ทรัพยโตษก หมายเลข 16 เฟิร์ส น.ส.ประภัสสร ไทยเสถียร หมายเลข 17 เฟิน น.ส.รัชนา พระนิมิตร หมายเลข 18 ฟิ้ง น.ส.สุพิชญา ยั่งยืน หมายเลข 19 แป้ง น.ส.อัญชิสา กฤตยโสภณ หมายเลข 20 เพลง น.ส.ชนารดี อุ่นทะศรี

หมายเลข 21 ปุ๊ก สุรพฤนท์ อาจคงหาญ หมายเลข 22 ลูกศร น.ส.ธนพร สรนันท์ หมายเลข 23 แอนนา น.ส.อนัญญา เนลสัน  หมายเลข 24 พลอย น.ส.รตาพิรญาธ์ อภินันธนพัฒน์  หมายเลข 25 โบว์ น.ส.อุชุตา ประดิษฐ์พลเสน หมาเลข 26 ม่านฟ้า น.ส.ม่านฟ้า ปาลศรี หมายเลข 27 บูมบีม น.ส.สลิลทิพย์ ลีลาวิจิตรกุล หมายเลข 28 เบส น.ส.จิรัชญา ลีลาประภาภรณ์ หมายเลข 29 ปิ๊ง น.ส.พิชชาพร เพชรแก้ว หมายเลข 30 วันใหม่ น.ส.วรรณิสา ยศขำหมายเลข 31 แพร น.ส.จุฑามณี พาราสิงห์  หมายเลข 32 แบมบู น.ส.สิริรัตน์ กาลบุตร หมายเลข 33 ชมพู่ น.ส.พิสุทธา นันทวรเวช หมายเลข 34 เฟรม น.ส.รัตน์ชนก เนาวะเศษ หมายเลข 35 ไนซ์ น.ส.ไรวินทร์ กิตติวงศ์ศิริ หมายเลข 36 มอร์นิ่ง น.ส.ขวัญนคร ไชยวรรณ์ หมายเลข 37 ใบเฟิร์น น.ส.กัญภัสภร รุ่งเรือง หมายเลข 38 โบว์ น.ส.สุภาภรณ์ ฤทธิพฤกษ์ หมายเลข 39 ปอย น.ส.ปภัสสร ประสิทธิ์กสิกรณ์ และหมายเลข 40 ดาหลา น.ส.ดาหลา นาคสุข
นอกจากนี้ผู้เข้า ประกวดฯ ยังจะได้รับความรู้และฝึกทักษะด้านต่างๆ อาทิ การพูด การตอบคำถาม การพัฒนาความคิด การเดิน การแสดง ว่ายน้ำ การแต่งหน้า - ทำผม และการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ความสำเร็จตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ ก่อนจะถึงการประกวดฯรอบตัดสินจะมี การประกวดรอบชุดว่ายน้ำ ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม เวลา 19.00 น. ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์  
โดยในวันที่ 19 - 26 กรกฎาคม  ผู้เข้าประกวดฯ จะเดินทางไปเก็บตัวทำกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทำ วีทีอาร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทัศนศึกษาและร่วมเผยแพร่โครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชุมชนล้านนา  เป็นเวลา 1 สัปดาห์และกลับมาเก็บตัว ที่โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เพื่อเตรียมฝึกซ้อม การประกวดรอบ Preliminary (ชุดว่ายน้ำและชุด ราตรี) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม เวลา 19.00 – 21.00 น. ณ รอยัลพารากอนฮอลล์
ส่วนการประกวดรอบตัดสิน จะมีขึ้นใน วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม เวลา 19.00–21.30 น. ณ รอยัล พารากอนฮอลล์

แท็กที่เกี่ยวข้อง