ชวนออมเงินแลกกระปุกสัญลักษณ์ทรงงาน ร.9

2017-07-14 07:40:12

ชวนออมเงินแลกกระปุกสัญลักษณ์ทรงงาน ร.9

Advertisement

รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ชวนคนไทยออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
​เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ" รณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยการออมและการแบ่งปันแก่สังคมไทย ด้วยการออมเงินในกระปุกส่วนตัวและนำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะนำเงินออมร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
​ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผอ.รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ กล่าวถึงที่มาของโครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญต่อการออม เป็นอย่างยิ่ง ดังพระราชดำรัส ‘การประหยัดอดออมเป็นรากฐาน ในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจน ความเจริญมั่นคง ของสังคมและชาติบ้านเมือง’ ที่พระราชทานเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช ตลอดจนพระจริยวัตรเรื่องการประหยัดอดออมที่ทรงเป็นแบบอย่าง จนได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ "นักออมเงิน" ขณะเดียวกัน พระองค์ยังได้รับ การหล่อหลอมให้รู้จัก “การออมเพื่อให้” จากสมเด็จย่าที่ทรงตั้งกระป๋องออมสิน ที่เรียกว่า "กระป๋องคนจน" หากทรงนำเงินไปทำกิจกรรมแล้วมีกำไร จะต้องถูก "เก็บภาษี" หยอดใส่ กระปุก 10% ทุกสิ้นเดือนมีการประชุมเพื่อถามความเห็นถึงการนำเงินในกระป๋องนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือทำกิจกรรมเพื่อคนยากจน อย่างไร ซึ่งทรงยึดแนวปฏิบัติครั้งทรงพระเยาว์เรื่อยมาจวบจนตลอดระยะเวลาทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี จากวิถีปฏิบัติของพระองค์เกิดเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดโครงการ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ คำพ่อสอนและรณรงค์ให้คนในสังคมเดินตามรอยพ่อ ด้านการออม เพื่อการแบ่งปัน และทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวม”
ทั้งนี้ผู้ร่วมออมจะได้รับกระปุกออมเงินสัญลักษณ์จำลองอุปกรณ์ทรงงาน 3 แบบ ได้แก่ วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูป และพระราชพาหนะทรงงาน ที่แต่ละชิ้นมีเรื่องราวที่น่าประทับใจในความห่วงใย พระอัจฉริยภาพและทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง
​ขั้นตอนง่ายๆในการร่วมโครงการ “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” 1.ออมเงินให้เต็มกระปุกขนาดใดก็ได้ 2. นำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน โดยในการเปิดรับแลกกระปุกนั้นได้กำหนด ให้แลกกระปุกวิทยุสื่อสารเป็นแบบแรกในวันที่ 28 ก.ค. – 20 ส.ค. ตามด้วยกล้องถ่ายรูป ในวันที่ 21 ส.ค. – 20 ก.ย. และพระราชพาหนะทรงงานในวันที่ 21 ก.ย. – 20 ต.ค. 2560 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่อง หากต้องการสะสมกระปุกที่ระลึกครบทั้ง 3 แบบ ซึ่งช่องทางในการแลกรับกระปุกมี 3 ช่องทาง คือช่องทางแรกผ่านทางเวบไซต์ www.savingforgiving.com ช่องทางที่สองที่ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ช่องทางที่สามคือแลกในกิจกรรม โรดโชว์ ที่ห้างสรรพสินค้าตามวันเวลาที่กำหนด