วันนี้มีอะไร: 12 เมษายน วันป่าชุมชนชายเลนไทย

2019-04-12 00:00:39

วันนี้มีอะไร: 12 เมษายน วันป่าชุมชนชายเลนไทย

Advertisement

วันป่าชุมชนชายเลนไทย
ด้วยปัจจุบันป่าชายเลนถูกรุกล้ำทำให้ระบบนิเวศน์ต่างๆ เสียไป จึงมีการกำหนดให้วันที่ 12 เม.ย. ของทุกปี เป็น "วันป่าชุมชนชายเลนไทย" เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ดำรงอยู่ต่อไป

ภาพ Shutterstock.com

7 ปีก่อน
พ.ศ. 2555
พิธีบรรจุพระสรีรังคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ เสาวภาประดิษฐานสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตย์มหาสีมาราม

93 ปีก่อน
พ.ศ. 2469
วันเกิด ทองใบ ทองเปาด์ ทนายความ นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ

86 ปีก่อน
พ.ศ. 2476
นายปรีดี พนมยงค์ ถูกบังคับให้เดินทางออกจากประเทศไทยในข้อกล่าวหาว่าเป็น คอมมิวนิสต์ หลังจากที่เป็นหนึ่งในคณะราษฎรทำการอภิวัฒน์การปกครองเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 247574 ปีก่อน


พ.ศ. 2488
แฟรงคลิน รูสเวลต์ ประธานาธิบดีคนที่ 32 ของสหรัฐอเมริกา เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่ง58 ปีก่อน
พ.ศ. 2504
ยูริ กาการิน นักบินอวกาศโซเวียต เป็นมนุษย์คนแรกในอวกาศ โดยโคจรรอบโลกสำเร็จใช้เวลา 108 นาที โดยเดินทางไปกับยาน วอสทอก เขากลับลงมายังพื้นโลกอย่างปลอดภัย

21 ปีก่อน
พ.ศ. 2541
กลุ่มทหารตาลีบันใช้ปืนใหญ่ยิงพระพุทธรูปบามิยัน