พระใหญ่เล่อซานแห่งเสฉวนซ่อมเสร็จ (คลิป)

2019-04-06 15:45:36

พระใหญ่เล่อซานแห่งเสฉวนซ่อมเสร็จ (คลิป)

Advertisement


พระพุทธรูปหินแกะสลักขนาดใหญ่บนหน้าผา ในเมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมและกราบไหว้สักการะอีกครั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เม.ย. หลังปิดซ่อมแซมนาน 6 เดือน

พระใหญ่เล่อซานขนาดความสูง 71 เมตร เป็นพระพุทธรูปหินที่มีความสูงที่สุดในโลก แกะสลักบนหน้าผาหินทราย ริมฝั่งคุ้งวังวนแม่น้ำ 3 สายไหลมาบรรจบกันคือ แม่น้ำหมิง แม่น้ำชิงอี และคลองต้าตู่ ทางตอนใต้ของมณฑลเสฉวนการซ่อมแซมพระใหญ่เล่อซานครั้งล่าสุด เริ่มเมื่อวันที่ 8 ต.ค. นับเป็นการซ่อมแซมใหญ่ครั้งที่ 9 ตั้งแต่การก่อตั้งจีนยุคใหม่ในปี พ.ศ. 2492