วันนี้มีอะไร: 7 เมษายน วันอนามัยโลก (World Health Day)

2019-04-07 00:00:19

วันนี้มีอะไร: 7 เมษายน  วันอนามัยโลก (World Health Day)

Advertisement

วันอนามัยโลก (World Health Day)
องค์การอนามัยโลกได้จัดการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งแรก วาระพิจารณาให้เฉลิมฉลองวันที่ 7 เม.ย. ของทุกปีเป็นวันอนามัยโลก โดยเริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติใช้เป็นโอกาสรณรงค์กับสมาชิกทุกประเทศ ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ ทั้งในเรื่องการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมด้านสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ภาพ Shutterstock.com
ศตวรรษ ดุลยวิจิตร ในบท “เจ้าฟ้าเอกทัศ” ละครเรื่อง “ฟ้าใหม่” ช่อง 7 

252 ปีก่อน


พ.ศ. 2310
สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ หรือ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศเสด็จสวรรคต สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ มีพระนามเดิมว่า “เจ้าฟ้าเอกทัศ” เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 33 พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยา


ภาพ United States Navy personnel

74 ปีก่อน
พ.ศ. 2488
กองกำลังอเมริกันจมเรือรบยามาโตะของญี่ปุ่น เรือประจัญบานใหญ่ที่สุดในโลก ระหว่างปฏิบัติการเท็งโง จมลง 200 ก.ม.ทางเหนือของโอกินาวา
ภาพ @teng_turdtung

53 ปีก่อน
พ.ศ. 2509
วันเกิด พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ "เท่ง เถิดเทิง"
ภาพ AFP

13 ปีก่อน
พ.ศ. 2549
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมเป็นครั้งสุดท้ายที่ท้องสนามหลวง ภายหลังการประกาศเว้นวรรคของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร