ครช.จี้ “บิ๊กตู่” แต่งตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ใหม่

2019-04-05 15:25:07

ครช.จี้  “บิ๊กตู่” แต่งตั้งกรรมการสรรหา ส.ว.ใหม่

Advertisement

คณะราษฎรไทยแห่งชาติ ร้องเรียน “บิ๊กตู่” กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว. มิชอบด้วยกฎหมาย ขัดรัฐธรรมนูญ แนะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาใหม่

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี ตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติ (ครช.) ได้ร้องเรียนต่อ พล.อ]ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กรณีการแต่งตั้งกรรมการสรรหา ส.ว. เป็นการสรรหาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขัดรัฐธรรมนูญ

นายพลภาขุน กล่าวว่า ส.ว.ที่ถูกแต่งตั้งมานั้น จะต้องไปเป็นตัวแทนประชาชนที่ทำหน้าที่ในสภา ดังนั้นที่มาของ ส.ว. ควรจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมและ คสช.ต้องเคารพสิทธิของประชาชน ครช. จึงเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ทบทวนว่าการกระทำดังกล่าว ซึ่งเป็นการกระทำมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญพร้อมใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 265 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว.ใหม่ 

นายพลภาขุน เสนอว่า คณะกรรมการสรรหา ส.ว. ที่จะแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ควรมีความเป็นกลางทางการเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากสถาบันองคมนตรีผู้แทนจากมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสภาเกษตรแห่งประเทศไทยผู้แทนจากสภาหอการค้าไทย ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย /ผู้แทนจากสภาวิชาชีพสื่อมวลชนภูมิภาคแห่งชาติ ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้แทนจากคณะราษฎรไทยแห่งชาติ


แท็กที่เกี่ยวข้อง