ผลวิจัยชี้ "สูดดมน้ำตาล" ดีต่อปอด

2019-04-04 15:10:01

ผลวิจัยชี้ "สูดดมน้ำตาล" ดีต่อปอด

คณะนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า การสูดดมน้ำตาลสามารถช่วยต่อสู้การติดเชื้อในปอด ด้วยการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว การค้นพบเกิดจากการตรวจสอบเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า แมกโครเฟจ ซึ่งกำจัดอินทรียภาพอันตรายออกจากระบบภูมิคุ้มกันโรค

แมกโครเฟจ (เซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้น ในการตอบสนองต่อการติดเชื้อ หรือการเกิดความเสียหายหรือตายไปของเซลล์ในร่างกาย) ในปอด ต้องการกลูโคส การกระตุ้นเม็ดเลือดขาวด้วยน้ำตาลมากขึ้น อาจช่วยระบบภูมิต้านทานต่อสู้การติดเชื้อ

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า แมกโครเฟจในปอดจำเป็นต้องมีกลูโคสในระดับที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisement
การกระตุ้นเม็ดเลือดขาว ด้วยน้ำตาลในปริมาณมากกว่าเดิม จะช่วยระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับการติดเชื้อในหลอดลม และโรคปอดบวม

การค้นพบถูกตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารการแพทย์ Nature Immunology เล่มล่าสุด

Advertisement